Data, etik og verdensmål | EUX, Engelsk B

Målgruppe

EUX

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 30 minutter

Fagområde

Detailhandel med specialer, Kontor med specialer, Eventkoordinatoruddannelsen, Handelsuddannelse med specialer, Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: How is the USA doing on the SDGs?
Forløbet henvender sig til EUX: Engelsk B. FN's 17 verdensmål hedder 'the 17 Sustainable Development Goals' (SDG's) på engelsk, og forløbet giver eleverne en generel forståelse for målene. Derudover får eleverne en forståelse for de særlige udfordringer, USA har med at imødekomme målene.

Dette forløb er blevet downloadet af 13 brugere.

Læringsmål

  • Eleven skal kunne forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig i og agere i en global og digital verden.
  • Eleven skal kunne udvikle sin sproglige og kulturelle viden samt demokratiske bevidsthed og bidrager dermed både til deres studie- og karrierekompetence og til elevernes dannelse, og analysere og perspektivere aktuelle forhold i [...] USA med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om erhvervsmæssige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Beskrivelse

Today, we often hear people talk about the Sustainable Development Goals (SDGs) from the UN. But what are they? And do they even affect you?

The fact is that every member country in the UN is obliged to work towards achieving the goals in 2030. Fortunately, Denmark is actually really close, but worldwide we are far from there.

One of the countries that is forecasted not to achieve the goals is the USA. It is surprising since the USA is the world's biggest economy and, therefore, should have the ressources to effectively work with the goals.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.