Målgruppe

EUD GF2

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

6 timer 30 minutter

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: Er dine SoMe-aktiviteter bæredygtige?
Forløbet henvender sig til EUD: Erhvervsinformatik C. Forløbet giver eleverne en forståelse for, at det globale brug af internetbaserede ydelser har konsekvenser for opnåelsen af verdensmålene og giver desuden indsigt i, hvordan man kan bidrage til ændre dette.

Beskrivelse

Er du klar over, at det kan belaste miljøet, når du bruger de sociale medier?

Eller at du bruger atomkraft, når du streamer serier?

Dette forløb handler om alt det, der foregår bag kulissen, når vi som privatpersoner eller virksomheder bruger internettet og de sociale medier. Det handler også om de 17 verdensmål og om, hvordan internettet er skruet sammen, så der kan være plads til alt indholdet på de sociale medier og alt det andet, vi lægger på nettet.

Når du er færdig med forløbet, ved du meget mere om, hvordan du og virksomhederne kan bruge de sociale medier på en måde, der er i tråd med verdensmålene.

Forløbet er oprindeligt udviklet tildet udfasede fag IT C. Vores forløb udviklet til IT C egner sig godt til det nye fag Erhvervsinformatik C, og derfor anbefaler vi dette forløb til Erhvervsinformatik C. Du kan derfor opleve, at læringsmålene ikke afspejler sig 100 procent i faget Erhvervsinformatik.

Læringsmål

  • ELeven kan handle med dømmekraft i komplekse professionelle situationer og vurdere digitale artefakters betydning for arbejdsgange, arbejdets organisering, organisationen og for samfundet.
  • Eleven kan redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet.
  • Eleven kan reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling.

Materialet er blevet downloadet af 12 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.