Målgruppe

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: Data & Business Model Canvas
I dette forløb introduceres eleven til, hvordan data kan have sin anvendelighed i vores samfund og for virksomheder. Forløbet henvender sig til EUX elever på det studieforberedende år på 2. semester.

Beskrivelse

Forløbet henvender sig til EUX elever på det studieforberedende år på 2. semester. Forløbet kan både bruges fag-fagligt, men også tværfagligt.

Forløbet er udarbejdet med udgangspunkt i faget Virksomhedsøkonomi B.

“uden data er du bare en eller anden person, som har en mening”.

Det gælder også i virksomheder. Her kan det være farligt og indebærer en stor risiko, hvis der træffes beslutninger uden et ordentligt datagrundlag.

Grundet den digitale udvikling og øgede adgang til data kan virksomheder, store som små, bruge data til at træffe et hav af beslutninger. At bruge data kan i dag have en afgørende betydning for at udvikle virksomhedens potentiale og dens konkurrencemæssige situation.

Før en virksomhed kan give sig i kast med at udvikle sin datadrevne forretningsmodel, må den først beskæftige sig med:

– indsamling af data
– sortering af data
– analyse af data med henblik på at opnå viden og indsigt

I dette undervisningsforløb skal eleven lære, hvad data er, hvad virksomheder kan bruge data til, og hvordan virksomheder kan benytte sig af data i sin forretningsmodel.

Læringsmål

  • Eleven kan identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold.
  • Eleven kan anvende virksomhedsøkonomiske modeller, herunder modeller til optimering, og forklare modellernes forudsætninger.
  • Eleven kan udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhænge mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given kontekst.

Materialet er blevet downloadet af 9 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.