Målgruppe

EUD GF1

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

6 timer

Uddannelse

Detailhandel med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Eventkoordinatoruddannelsen

Finansuddannelsen

Viden Om Data

Titel: CSR og de 17 Verdensmål
I dette forløb får eleven en introduktion til bæredygtighed ud fra en virksomhedstilgang med CSR (Corporate Social Responsebility) og FN’s 17 Verdensmål som omdrejningspunktet samtidig med, at eleven skal inddrage en virksomhed efter eget valg og komme med forslag til en problemstilling, der kan arbejdes med i den pågældende virksomhed.

Beskrivelse

Forløbet henvender sig til EUD/EUX under fagene; Afsætning, Organisationsteori, Kulturforståelse/Sprog, Virksomhedsøkonomi og IT.

Eleven skal i dette forløb arbejde med intelligent bæredygtighed, på den måde, så eleven bagefter kan:
omsætte ønsker og behov for øget bæredygtighed til aktiviteter i en virksomhed på baggrund af undersøgelser og viden, der kan målsættes og gøres op, og som gør, at den aktivitet, der igangsættes, har størst mulig sandsynlighed for at have den ønskede effekt.

Eleven skal slutte af med at udarbejde et forslag til en virksomhed, efter eget valg, om at indføre nye mål for virksomhedens bidrag til verdens bæredygtighed. Forslaget skal laves som en PowerPoint-præsentation, som eleven enten skal indtale eller fremlægge.

Fremlæggelse skal have en varighed på 5-7 minutter.

Læringsmål

  • Virksomhedsøkonomi B: Rapportering, herunder CSR-rapportering
  • Virksomhedsøkonomi B: Virksomhedsanalyse, herunder analyse af virksomhedens CSR-indsats.
  • Innovation C: Eleven skal kunne afgøre, hvilke forhold, der har betydning for innovation i samfundet og derigennem demonstrere viden og kundskaber om fagets identitet og metoder.
  • CSR dækker bredt i mange fag, og kan også være relevant i både Afsætning, Organisationsteori, Kulturforståelse/Sprog, Virksomhedsøkonomi og IT.

Materialet er blevet downloadet af 27 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.