Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer 30 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Cirkulær tankegang i virksomheden.
Forløbet er udviklet til Kontoruddannelsen med specialet offentlig adm. til faget Kvalitet og Service, men kan også med fordel anvendes af almen administration.
Forløbet handler om, hvordan man omstiller fra lineær til cirkulær økonomi og præsenterer 5 cirkulære forretningsmodeller. Afslutningsvis skal eleven komme med forslag til, hvordan de i egen virksomhed kan implementere cirkulære elementer.

Beskrivelse

Som du sikkert allerede har bemærket, bliver der stillet større og større krav til, hvordan virksomheder og forbrugere bruger jordens ressourcer. Disse krav bliver stillet, fordi jorden har en begrænset mængde ressourcer, og fordi udvindingen af disse ressourcer kan være klimabelastende.

Kravet om forsvarlig brug af ressourcer gælder selvfølgelig også offentlige virksomheder, som er nødt til at gå forrest i klimakampen, hvis kampen skal vindes. Cirkulær økonomi er et redskab, der kan være med til at gentænke måden, hvorpå vi bruger og genbruger vores ressourcer. Men hvordan kommer du som medarbejder derhen, hvor du i praksis kan indtænke og arbejde med cirkulær økonomi i dit daglige arbejde? Hvad er det for nogle skridt virksomheden og du som medarbejder skal tage?

Dette undervisningsforløb skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du få øje på mulighederne for at arbejde med cirkulær økonomi i din virksomhed?“

Læringsmål

  • Uddannelsesmål: Eleven behersker metoder til at udvikle kvaliteten i arbejdsgange samt brugerkontakt.

Materialet er blevet downloadet af 11 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.