Målgruppe

EUD GF2

EUX

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

3 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Cirkulær økonomi & BMC (Business Model Canvas).
Forløbet introducerer eleven for begrebet cirkulær økonomi og forretningsmodellen Business Model Canvas (BMC). Eleven kommer til at arbejde med fem forskellige cirkulære forretningsmodeller, og skal afslutningsvis løse udfordringen: Hvordan kan danske virksomheder omstille sig fra en lineær til en cirkulær forretningsmodel?

Beskrivelse

Vidste du, at der går ca. 8.000 liter vand til at producere blot ét par jeans? Og vidste du, at jeans er den type bukser, der bliver brugt af flest mennesker verden over? Det betyder, at der dagligt bruges 1000-vis af liter vand til at producere jeans.

I Amsterdam er der nogen, som har fundet en ny forretningsmodel, der understøtter verdensmål 6 (Rent drikkevand og sanitet) og verdensmål 12 (Ansvarlig forbrug og produktion). Virksomheden har bygget et koncept, hvor du som kunde lejer dine jeans – dvs. når du er færdig med at bruge dem, kan du aflevere dem og tage en nyere model med hjem. På den måde kan du ved at betale et fast beløb løbende opdatere din garderobe med de nyeste jeans. Dermed får bukserne en længere levetid, og der bruges mindre vand. Når virksomheden modtager jeans, som er for slidte til at komme videre til en ny kunde, bliver de sendt videre til en anden virksomhed, som bruger dem til at producere nye bomuldstråde, til brug i nyt tøj så som sweatshirts, jeans eller T-shirts.

Det er blevet en stor industri at skabe nye produkter ud af gamle eller brugte – dvs. fx gamle telefoner bliver indsamlet, skilt ad og sorteret – hvorefter alle råmaterialer genbruges i nye produktioner. Vidste du, at der er 1 gram rent guld i hver mobiltelefon? Dette materiale frasorteres i processen og genbruges til andre produkter.

Dette kaldes “Cirkulær økonomi” og er et begreb, der fylder mere og mere hos virksomheder, politikere og ikke mindst i medierne. Vi ser, at virksomheder i stigende omfang omstiller sig fra lineær økonomi til cirkulær økonomi, og nye virksomheder spirer med et cirkulært udgangspunkt – men hvad er cirkulær økonomi egentlig, og hvilken betydning har det for virksomhedens forretningsmodel?

I dette undervisningsforløb ser vi bl.a. nærmere på disse spørgsmål:

– Hvorfor vinder cirkulær økonomi frem?
– Hvordan arbejder danske virksomheder med cirkulære forretningsmodeller?
– Hvordan kan virksomhederne omstille sig fra lineær til cirkulær økonomi?

Formålet er, at eleven skal opnå en generel forståelse for, hvad cirkulær økonomi er, og hvordan man som virksomhed kan omstille sig fra en lineær til en cirkulær tankegang.

Læringsmål

  • Eleven skal kunne anvende afsætningsøkonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger.
  • Eleven skal kunne udarbejde et afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder at kunne forklare sammenhængen mellem en række relevante afsætningsmæssige forhold i en given, afgrænset kontekst.

Materialet er blevet downloadet af 18 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.