Målgruppe

EUD GF1

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Big Data - betydning for samfundet
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: Samfundsfag C.
Forløbet giver eleven en grundlæggende forståelse af, hvad Big Data er, på en sådan måde at eleven er i stand til at fremstille problemstillinger af samfundsmæssig relevans. Det kan eksempelvis være forandringer eller tendenser i markedet og civilsamfundet. På den måde skal der opnås en forståelse af, at samfundet har forandret sig på baggrund af teknologi.
Forløbet kan desuden anvendes til Hovedforløb: kontoruddannelser med specialer.

Beskrivelse

Big data er et begreb, som spiller ind i vores hverdag – måske mere end mange ved. Groft oversat betyder det “store mængder informationer”. Men hvad er Big Data egentlig – og hvordan spiller det ind i din og andres hverdag? Det gør det, fordi vi i store dele af verden til dagligt anvender internettet til en række formål. Dette skaber en slags digitale fodspor, som virksomheder nu har fået øjnene op for kan være nyttige. Mange af disse virksomheder kender du måske allerede. To gode eksempler kunne være Netflix og Facebook, som begge har haft stor succes med at skabe værdi ud fra de data, som vi som brugere giver dem. Ofte er det en lille smule skjult, hvad vi rent faktisk giver af data til virksomhederne. Ved du fx, hvilke data Netflix og Facebook har adgang til fra dig?

I dette forløb ser vi derfor på disse spørgsmål:

– Hvad er Big Data?
– Hvilke virksomheder anvender Big Data – og hvordan?
– Hvilke konsekvenser har det for os som samfund?

Eleven vil undervejs blive præsenteret for udvalgte tekstuddrag, figurer, cases, videoklip og små øvelser. Forløbet afsluttes med en opgave, hvor eleven selv skal lave en kort film.
Formålet er, at eleven skal opnå en generel forståelse for, hvad Big Data er og kunne belyse, hvordan samfundet har ændret sig i kraft af Big Data. Forløbet skal klæde eleven på til at kunne løse udfordringen:

“Hvordan forholder vi os som borgere til et samfund præget af Big Data?”

Læringsmål

  • Eleven kan diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter.
  • Eleven kan anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde.
  • Eleven kan opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge.

Materialet er blevet downloadet af 21 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.