Målgruppe

EUD GF2

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Big Data - Hvad kan det bruges til?
Forløbet er udviklet til EUD/EUX: Erhvervsinformatik C.
Efter endt forløb skal eleven kunne forklare hvad Big Data er og komme med eksempler på, hvor analyse af Big Data er anvendt, samt se muligheder i egen virksomhed/casevirksomhed for udnyttelse af data til forbedring af tilbuddet til kunden/servicen.
Forløbet kan desuden anvendes af hovedforløbets kontoruddannelse med specialer.

Beskrivelse

Big Data er et begreb, der fylder meget i disse år, men hvad er Big Data egentlig, og hvad kan virksomheden bruge det til? Er det kun store multinationale virksomheder, der anvender Big Data, eller anvendes det også i mindre virksomheder? Et er i hvert fald sikkert, og det er, at der samles flere og flere digitale data på os.

I dette undervisningsforløb ser vi derfor bl.a. nærmere på disse spørgsmål:

•Hvilke data er tilgængelige for virksomheden både internt i selve virksomheden og eksternt i omverden?
•Hvordan anvendes data i virksomhederne til at forbedre virksomhedens samlede tilbud til kunden?
•Hvilke virksomheder bygger på anvendelse af Big Data om kunder?

Du vil undervejs blive præsenteret for udvalgte figurer, cases, videoklip og små øvelser. Kurset afsluttes med en opgave, hvor du ud fra egen casevirksomhed skal finde muligheder for anvendelse af data til forbedring af servicen.

Formålet er, at du skal opnå en generel forståelse af, hvad Big Data er, og hvordan den kan anvendes i forskellige sammenhænge til forbedring af servicen i virksomheder og dermed skabe øget salg for din virksomhed eller butik.

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvilke data er relevante for din virksomhed, og hvordan kan disse data anvendes til at forbedre servicen/tilbuddet til kunden?“

Læringsmål

  • Eleven kan undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data.
  • Eleven kan reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt.

Materialet er blevet downloadet af 30 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.