Målgruppe

Hovedforløb

Fagområde

Kontor, Handel og Forretningsservice

Varighed

4 timer 00 minutter

Uddannelse

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: Big Data i administrationen.
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelser med specialerne adm. og offentlig adm.
Forløbet giver eleven forståelse for, hvilke data man arbejder med i administrationen og hvordan man kan udnytte data til at forbedre service over for kunder eller borgere gennem effektivisering af arbejdsgange.

Beskrivelse

“Big data er det nye olie!” Sådan hører man ofte Big Data omtalt i medierne for tiden. Dette skyldes, at vi genererer så ufatteligt store mængder data, at det antages, der må ligge en guldgrube af forretningsmuligheder i det. Mange store virksomheder har allerede vokset sig gigantiske og tjent milliarder på data, som fx Facebook og Google. Men hvad med danske virksomheder? Og er det kun teknologigiganter der kan tjene penge på data? I dette undervisningsforløb skal vi kigge nærmere på, hvilke data der arbejdes med i administrationen, og hvordan vi evt. kan blive bedre til at udnytte data i administrationen til at forbedre service og effektivisere arbejdsgange.

“Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it…” -Professor Dan Ariely, Duke University

Vi har ubeskrivelige mængder data til rådighed, og vi er først nu ved at finde ud af, hvordan vi kan analysere og behandle data, og vi er også først nu ved at få øjnene op for, hvordan virksomheder og organisationer kan få gavn af disse data.

I undervisningsforløbet skal vi bl.a. have svar på:

•Hvilke data har vi i administrationen?
•Hvordan kan vi anvende disse data?
•Hvad skal vi tænke på, når vi forandrer processer?
•Hvad betyder det for borgere og medarbejdere?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan data effektivisere arbejdet i administrationen?“

Læringsmål

  • Eleven kan vurdere informationer og instrukser ogpå baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt.
  • Eleven kan vurdere og anvende digitale løsningeri relevante arbejdsopgaver.
  • Eleven behersker metoder inden for deadministrative hovedområder i en offentlig virksomhed, herunderkommunikation korrespondance, administration og sagsbehandling samt evt. økonomifunktioner og personale- og lønadministration.

Materialet er blevet downloadet af 24 brugere.

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.