AR og VR | Kontor med speciale, lægesekretær /Psykologi C

Målgruppe

Hovedforløb

Fag / Emner

Kontor, handel og forretning service

Varighed

4 timer 00 minutter

Fagområde

Kontor med specialer

Viden Om Data

Titel: AR og VR i et psykologisk perspektiv
Forløbet er udviklet til hovedforløbets kontoruddannelse med specialeretningen: Lægesekretær og egner sig desuden til EUX: Psykologi C.
Forløbet giver kommende lægesekretærer inspiration og introduktion til at arbejde med VR og AR teknologi ud fra en kommunikativ og psykologisk kontekst.

Dette forløb er blevet downloadet af 11 brugere.

Læringsmål

  • Eleven opnår viden om kommunikationens dynamiske processer i forhold til egen rolle samt modtagers optik.
  • Eleven opnår forståelse for verbal og nonverbal kommunikation.
  • Eleven skal kunne analysere og vurdere kommunikationsopgaven med henblik på en professionel løsning af denne.
  • Eleven opnår kendskab til elementær servicepsykologi og kunne anvende denne i praksis.
  • Eleven opnår viden om metoder og værktøjer, som kan hjælpe i afklaringen af borgerens situation og behov.

Beskrivelse

Virtual Reality (VR) er en teknologi, som oprindeligt blev skabt til gaming-universet. Teknologien har vist sig at være fremragende til at afværge nogle udfordringer i forbindelse med patientbehandlingen ude på hospitalerne. Disse udfordringer og problematikker kan fx være børn, der er ængstelige for at få taget blodprøve, eller patienter, der er bange for smerter og andet ubehag i forbindelse med undersøgelser og behandling.

Udfordringen er især, hvordan plejepersonalet kan hjælpe patienten med at håndtere eventuelle smerter og bekymringer i forbindelse med behandlingen. Disse opgaver er både tidskrævende og udfordrende for personalet og patienterne, og det er i denne sammenhæng, at AR og VR teknologien har vist sig at være en konstruktiv metode.

Som lægesekretær er det vigtigt at have viden om og være forberedt på alt, hvad der kan forbedre oplevelsen for patienten samt at være godt klædt på i forhold til de nyeste tiltag.

Dette undervisningsforløb vil give dig et indblik i, hvad AR og VR er, og hvordan du kan anvende det i praksis.

Igennem undervisningsforløbet vil du kigge nærmere på følgende:

- Hvad er AR og VR?
- De psykologiske mekanismer i konkret patientbehandling
- Hvordan kan AR og VR anvendes i et psykologisk perspektiv?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:
„Hvordan kan AR/VR teknologien anvendes i patientkontakten?“

Download materialer

Du skal være logget ind for at kunne downloade forløb.