Omnichannel-marketing handler om at sikre hver enkelt kunde en sammenhængende og ensartet oplevelse i interaktionen med virksomheden, at sætte kunden i centrum for både salgs-, marketing- og servicerelaterede aktiviteter – uanset, hvilke kanaler den pågældende kunde benytter. Forudsætningen for succes på dette felt er imidlertid, at virksomheden indsamler og udnytter de data, den har til rådighed om kunden. Det gælder data fra tidligere transaktioner og interaktioner, som virksomheden skal transformere fra big data til little data, der kan bruges i 1:1 marketingindsatser.
Tingskou, E. S. (25. April 2016). Omnichannel-marketing: Stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder.
Hentet fra Børsen: http://ledelse.borsen.dk/artikel/1/323436/omnichannel-marketing_stort_uudnyttet_potentiale_for_danske_virksomheder.html