Når der tales om disruption, tænker mange på videoudlejningsbutikkerne, som eksempelvis Blockbuster, der blev overhalet af streamingtjenesterne. Men begrebet bliver efterhånden brugt til at forklare vidt forskellige typer af radikal innovation, som ødelægger eller overhaler de veletablerede virksomheder og brancher. For at kunne forstå begrebet ”disruption”, hiver vi fat i manden bag ordet og teorien disruption, professor Clayton Christensen, som skelner mellem optimerende versus disruptive teknologier.

Stort set al innovation er optimerende, men oftest sker det, at de nye teknologier og produkter bliver kaldt disruptive. Inden for det optimerende, arbejdes der ud fra et kendt og eksisterende marked, hvor markedet er forudsigeligt. Ved den disruptive innovation er der derimod tale om et nyt marked, hvor markedet er uforudsigeligt, og hvor de traditionelle forretningsmetoder slår fejl. Her skelner Clayton Christensen mellem det, han kalder ’low-end’ og ’new market’ disruption.

Ved ”low-end” underbyder virksomheder de eksisterende produkter på markedet ved at tilbyde en simplere og billigere løsning. Ved ’new market’ skaber virksomheder derimod som navnet indikerer, et nyt marked, som ikke tidligere eksisterede.

Kilde:
Haug, A. (2017). Fremtiden tilhører de frygtløse. København K: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.