Blockchain kan være svær at forstå, og lige så svær at forklare. Så hæng på, de næste par minutters læsning kan forekomme hårde, men du vil til gengæld have viden, du kan prale med til næste familiefest.

Da jeg skulle lave emnebeskrivelser, havde jeg ét stort word-dokument at skrive i. Her startede jeg med beskrive emne 1. Efter at være færdig med første emne, tilføjede jeg emne 2, som henviste til emne 1, som det foregående emne. Herefter kom emne 3, 4, 5 osv. Hvert emne er således en blok, med den nyeste version og emne. Hver blok er kædet sammen, da de henviser til hinanden (altså de tidligere emner) og deraf ordet blockchain. Blockchain er altså en kæde af blokke, hvor hver blok er data, som er bundet sammen af kæden, og hvor hver blok er forbundet til den foregående ved at henvise dertil.

Der, hvor blockchain bliver interessant, er, at jeg kunne få andre til at hjælpe mig med dokumentet, uden at jeg skulle sende dem dokumentet, og hvor vi således skulle arbejde med forskellige versioner på hver vores computer. Med blockchain ser alle den samme version af dokumentet, og vi kan tilføje nye emner. Dokumentet med emnerne er derfor på et netværk af computere, som har en kopi af informationen. Et nyt emne (blok) skal derfor godkendes i netværket. Man kan ikke manipulere med de tidligere emner/blokke, da de er forbundet af kædeleddet mellem emnerne/blokkene. Det vil sige, at hvis én nu ændrer emne 2, vil der ske en fejl, da emne 3 henviser til emne 2, hvor der altså nu er sket ændringer, som ikke passer ind i kæden. Så hvert nye emne er en ny blok, og alle kan følge historikken i dokumentet over emner og kan ikke manipulere med det.