Den didaktiske rammesætning forklarer det teoretiske afsæt og formålet med Viden om datas produktion af digitale undervisningsmaterialer.

Herunder finder du den didaktiske rammesætning for vores udviklerseminarer. Vi forklarer den teori, vi tager udgangspunkt i, formålet med seminarerne, og vi gennemgår de to modeller, vi anvender ved udarbejdelsen af undervisningsforløb på udviklerseminarerne med underviserne.

Model der viser vores udviklingsflow

Herunder kan du se vores model for det udviklingsflow, der sker, når vi udvikler digitale forløb på vores udviklerseminarer. I de fire punkter i cirklen yderst ses den iterative proces, der sker i udviklingsforløbet, mens de e-didaktiske overvejelser i midten er selve omdrejningspunktet for udviklingen, nemlig modellen Community of Inquiry, som vi benytter som e-didaktisk udviklingsmodel.

Model over udvilkingsflow

Den e-didaktiske model

Herunder kan du se modellen Community of Inquiry, som vi benytter som e-didaktisk udviklingsmodel, når vi udvikler digitale undervisningsforløb på udviklerseminarerne. Modellen sikrer bl.a., engagement, interaktion og fællesskabsfølelse, når eleverne arbejder digitalt med vores forløb. På den måde er social tilstedeværelse, kognitiv tilstedeværelse og underviserens tilstedeværelse i spil, uagtet, at der er tale om digitale forløb. Hvis du er interesseret i flere detaljer om modellen, kan du læse mere i vores didaktiske rammesætning.

Community of Inquiry - e-didaktisk udviklingsmodel

Læs mere om de to modeller i vores didaktiske rammesætning. Hent den herunder (PDF download 7 sider)

Maria Voigt Kruse

Har du spørgsmål?

Maria Voigt Kruse
Didaktisk udviklingskonsulent