Dato / Tid

31. august 2022 - 1. september 2022

Kl. 8:00 - 17:00

Sted

Too Good To Go's hovedkontor, København

Virksomhedsbesøg hos Too Good To Go, med henblik på udvikling af materiale indenfor grønomstilling, bæredygtighed og data.

Besøge Too Good To Go’s hovedkontor i KBH, sammen med Systime – hvor vi skal lave podcast og mikrofilm til både grundforløbsfag samt hovedforløb specialer. Emnet for det kommende materiale er grønomstilling og bæredygtighed, og hvordan data spiller en stor rolle netop for at rykke på den grønne dagsorden.