Dato / Tid

27. juni 2022

Kl. 8:00 - 15:00

Sted

Herningsholm erhvervsskole
Lillelundvej 21, Herning

Vi skal besøge Herningsholm erhvervsskole og aflevere de sidste VR-briller. Derved har vi afleveret i alt 400 VR-briller fordelt på vores 17 partnerskoler. Dagen skal desuden fungere som en pædagogisk eftermiddag, hvor underviserne udover VR også skal blive klogere på servicerobotten.

Fokus på at smelte teori og praksis sammen

Med VR-brillerne får underviserne på de merkantile erhvervsskoler mulighed for at skabe praksisrelaterede situationer i deres undervisning. Nu kan undervisere eksempelvis tage en hel klasse med på virksomhedsbesøg – helt uden at forlade undervisningslokalet.

Ud over at VR-teknologien åbner op for nye læringsmuligheder, så er teknologien også med til, at underviserne får udviklet deres didaktiske kompetencer.

Udrulning af VR-klassesæt

I løbet af foråret 2022 har vi været rundt og besøgt alle 17 partnerskoler, hvor de har fået udleveret VR-klassesæt. Vores sidste stop er Herningsholm erhvervsskole. Underviserne skal deltage på en workshop, hvor de vil få en introduktion til processerne i VR-udviklingen.

Da vi også har udrullet servicerobotter benytter vi også vores besøg til at gå i dybden med, hvad underviserne kan bruge den til i deres undervisning.