Dato / Tid

9. marts 2022 - 6. april 2022

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Sprogdata.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 9. marts: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 22. marts: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 5.-6. april.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Sprogdata:

Sprog – både det talte og det skrevne – er altafgørende for, at vi mennesker kan kommunikere, og derved dele informationer med hinanden. Begrebet data forbinder de fleste med tal og matematiske mønstre, men data kan også være telefonsamtalen med kundeservice, mødereferatet fra afdelingsmødet eller samtalen mellem læge og patient. Mange af os er sikkert også stødt på en chatbot online, der, nogle med større succes end andre, forsøger at svare på vores spørgsmål. Når den data, vi indsamler, består af tal, får vi entydige resultater, men når vores data pludselig består af sprog, bliver resultatet pludselig mere tvetydigt og komplekst. For hvordan gør vi en robot i stand til at forstå vores indirekte hensigter, humor eller ironi? Dansk har – med et begrænset antal af sprogbrugere, og derved også et begrænset marked, ikke været et attraktivt sprog at fokusere på inden for sprogteknologien.

De seneste år har den udvikling heldigvis ændret sig, blandt andet med Regeringens tiltag om indsamling af dansk sprogdata fra 2019. Det har betydet, at dansktalende teknologier stadig bliver bedre og bedre, og derfor også er teknologier, eleverne kommer til at møde på fremtidens arbejdsmarked.

Der er desværre ikke flere ledige pladser på dette udviklerseminar.

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Trine Durup Rasmussen

Har du spørgsmål til emnet eller udviklerseminaret?

Trine Durup Rasmussen
Didaktisk udviklingskonsulent