Udviklerseminar: Smart City (3 ledig pladser)

Dato / Tid

6. oktober 2020 - 7. oktober 2020

Kl. 9:00 - 17:00

Sted

Afhænger af deltagere ift. mindst mulig kørsel for alle.

Beskrivelse af emnet Smart City:

Driften af byer kan gøres mere effektiv ved hjælp IoT. Dette gælder eksempelvis intelligent trafikstyring og tilstandsbaseret vedligehold af veje. Det kræver en masse data, men det har mange fordele at kunne forudse symptomer. Det er til stor gavn for alle brancher, at byerne bliver smartere. Butikkerne får viden om besøgende i gågaden, events afvikles nemmere, hvis man hurtigt kan få guidet gæster videre, og har viden om, hvor der typisk opstår knudepunkter.

”Smart City udvikling er ikke centreret omkring enkeltstående teknologiske udviklinger. Det handler om at anvende disse teknologier på en måde, der bidrager til at løse samfundsudfordringer og skabe bedre liv i by- og landområder.”
– Konklusion fra analyse omkring udbredelsen af Smart City løsninger i Danmark, udarbejdet af Rambøll for Erhvervsstyrelsen, november 2017.

Relevans for speciale(r)

Udviklerseminaret henvender sig til flere specialer, men det er klart, at fag som Informationsteknologi og Samfundsfag vil være særligt relevante, fordi der arbejdes med samspillet mellem teknologi, samfund og arbejdsliv. Du vil også kunne lave gode undervisningsforløb til kontor-, handel- og detailuddannelsen, hvor eleven skal forholde sig til nogle samfundsudfordringer, og hvordan teknologi kan hjælpe med netop dette.

 

Datoer:

6.-7. Oktober 2020: Smart City
10. November 2020: Opfølgningsdag på IBC i Kolding 

Bemærk, at seminaret afholdes over tre dage. Når du tilmelder dig et seminar, forpligter du dig til at deltage alle tre dage.

For at deltage i et udviklerseminar skal du være underviser fra en af Viden om datas partnerskoler.

Skriv en kommentar