Dato / Tid

29. februar 2024

Kl. 0:00 - 0:00

Sted

Udmeldes senere

Udviklerseminar – Kunstig intelligens og datadeling

Med ChatGPT’s lancering blev diskussionen om mennesket versus maskinen højaktuel, og pludselig blev kunstig intelligens noget, som mange af os kan bruge til at løse vores arbejdsopgaver på et splitsekund.

Indhold

Værktøjer, der gør brug af generativ-AI, som ChatGPT, er ikke til at komme udenom, og der ligger derfor en vigtig opgave i, at eleverne lærer at bruge dem korrekt og med et kritisk blik. Det kan både være i forbindelse med opgaveskrivning eller idegenerering, men også i en fremtidig arbejdssammenhæng. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til det output, de får, og gøre sig overvejelser om bias, herunder hvilken data der ligger til grund for resultatet og om resultatet i det hele taget er sandt. Kunstig intelligens, i forskellige forklædninger, bliver et værktøj for medarbejdere indenfor bl.a. marketing og kundeservice, og er derfor relevant for eleverne at stifte bekendtskab med på deres uddannelse.  

Metoder og brug 

Undervisningsmaterialet, der bliver udviklet i forbindelse med udviklerseminaret, kan bl.a. omhandle små cases, hvor eleverne skal arbejde med kunstig intelligens og i de forskellige øvelser vurdere risikoen ved at bruge det og gøre sig dataetiske overvejelser.  

Målgruppe

Forløbet kan udvikles til både grundforløb, hvor det eksempelvis kan tænkes ind i USF eller erhvervsfag, men egner sig også til hovedforløbene.

Tid og sted

Underviserseminaret afholdes d. 29.02.23. Lokation samt tidspunkt meldes ud senere.

Trine Durup Rasmussen

Har du spørgsmål?

Trine Durup Rasmussen
Didaktisk udviklingskonsulent
Camilla Brøndahl Enevoldsen

Har du spørgsmål?

Camilla Brøndahl Enevoldsen
Didaktisk udviklingskonsulent

Skrevet 20.09.23

Til forsiden