Dato / Tid

3. august 2021 - 18. august 2021

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Intelligent Bæredygtighed!

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

(Dette udviklerseminar et fuldt booket.)

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 3. august: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 9. august: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 17.-18. august.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Intelligent Bæredygtighed:

Med dette emne vil vi gerne formidle det forretningspotentiale, der er at finde i FN’s 17 verdensmål. Med data og nye teknologier kan virksomheder udvikle innovative og grønne måder at drive deres forretning på, hvor bæredygtighed motiverer til at skabe bedre produkter og services.

Med intelligent bæredygtighed bliver forretning og bæredygtighed hinandens forudsætninger, det intelligente valg, og paradigmet om et modsætningsforhold herimellem ophører.

Eksempler på intelligent bæredygtighed kan fx være brug af kunstig intelligens, IoT og andre teknologier, der kan fremme bæredygtighed bl.a. ved datadrevet bæredygtighed, hvor data anvendes til at lokalisere hvor, hvornår og hvordan, der kan implementeres bæredygtige løsninger i en virksomheds værdikæde. Et andet eksempel, som emnet rummer, er design til bæredygtighed, hvor Design Thinking anvendes som en metode til udviklingen af grønne tiltag, omstillinger, produkter, services m.m.

I denne sammenhæng kan Intelligent bæredygtighed også tolkes som forretningsmodeller, der udarbejdes med udgangspunkt i forbruger- og markedsanalyser, data, cirkulær økonomi, m.m.

Det afgørende er, at du lærer, hvordan dine eleverne kan lære at opfatte samspillet mellem teknologi, data og bæredygtighed, og at de lærer ikke at se bæredygtighed som en begrænsning, men derimod som en mulighed.

citat IB

Undervisningsperspektiv

Emnet åbner op for mange forskellige undervisningsperspektiver og egner sig derfor både til forløb til grundforløbet såvel som hovedforløbet.

På grundforløbsniveau kan det fx handle om at træne eleverne i at tænke over, hvordan de innovativt kan finde løsninger ved at sammentænke teknologi, data og bæredygtighed, med udgangspunkt i fag som Erhvervsinformatik eller Afsætning. Det kan også handle om, i hvilket omfang virksomheder har et bæredygtigt ansvar, et emne, som kan inddrages både i Dansk og Samfundsfag.

På hovedforløbsniveau kan emnet udfoldes på en måde, så eleverne trænes i at tænke intelligent bæredygtighed ind i deres virksomhed og specialer – fx hvordan kan vi med udgangspunkt i en virksomheds værdikæde, identificere områder, hvor teknologi og data kan gøre en forskel i en bæredygtig omstilling?

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

Virksomhedsperspektiv

Erhvervsminister Simon Kollerup præsenterede i januar 2020 regeringens vækstplan for de danske handels- og logistikvirksomheder. Her var der netop opmærksomhed på at hjælpe erhvervet med at vækste, samtidig med at den skal gøres mere grøn med brug af nye teknologier.

Den største barriere for at implementere bæredygtige løsninger kan være mangel på viden og mangel på eksempler på, hvordan man som virksomhed kan skabe vækst med intelligente bæredygtige tiltag – den viden skal de merkantile erhvervsskoleelever kunne bringe deres virksomheder i det omfang, at det handler om merkantile erhvervskompetencer.

Fremtidsperspektiv

Fremtiden tilhører i højere grad de virksomheder, der formår at tænke den teknologiske udvikling sammen med data og bæredygtighed, forudser vi i Viden om data.

Når virksomheder tænker teknologi, data og bæredygtighed som en forlængelse af deres forretning, kan de være med til at fremme den grønne omstilling samtidig med, at de tjener penge.

Det afgørende er, at de merkantile erhvervsskoleelever lærer at dele viden, erfaringer, og at udvikle bæredygtige løsninger båret frem af data og nye teknologier, så de i fremtiden kan være de medarbejdere, der går forrest og griber mulighederne. Dernæst er det vigtigt, at der i eleverne skabes en lyst og motivation til at tænke og handle bæredygtigt, så de er klædt på til at deltage i et arbejdsmarked, hvor bæredygtighed er et nøgleord.

 

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Lene Vest Munk Thomsen

Har du spørgsmål til emnet?

Lene Vest Munk Thomsen
Faglig og udviklingskonsulent
Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål til udviklerseminaret?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterleder