Dato / Tid

31. august 2021 - 29. september 2021

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Dette seminar er fuldt booket! Kontakt os, såfremt du ønsker at komme på venteliste ved afbud.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 31. august: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 20. september: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 28.-29. september.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Growth Hacking

Digitalisering og internationalisering  har betydet, at mange nye terminologier, eller buzzwords med andre ord, er blevet introduceret i vores faglige sprog. Growth Hacking kan siges at være et eksempel herpå. Men nogle gange kan buzzwords heldigvis meget mere end at lyde smarte. Google, PayPal, DropBox, Facebook og mange andre virksomheder har og gør brug af Growth Hacking.

Growth Hacking er en metode, hvor marketing, data og teknologi i samspil skal hjælpe en virksomhed med at øge dens kundeantal, og derved skabe vækst. Det er en metode, som tager højde for dén fleksibilitet, hastighed og digitalisering som markedsføringsansatte og andre må arbejde ud fra, hvis de skal være konkurrencedygtige.

Metoden består i at opsætte små forsøg, tænke ud af boksen, ændre måderne, hvorpå vi tænker markedsføring og salg. Det handler altså om, at vi skal afprøve nye idéer og ikke være bange for at fejle. Med andre ord – vi skal lægge de støvede markedsføringsbøger fra os for en stund, og tænke nyt. Hvorfor ser du fx aldrig en reklame for Airbnb på fjernsynet?

Citat GH

Undervisningsperspektiv

Growth Hacking som metode kan udformes på et komplekst og mindre komplekst niveau, hvor idéprocessen udvides/mindskes alt efter, hvor eleverne er i deres uddannelse. Det er fx en oplagt mulighed for at træne eleven i at henvende sig til de forskellige teams, der er i deres virksomhed. Growth Hacking handler i høj grad om kollaboration, og modet til at prikke en kollega på ryggen, og spørge efter inputs.

Emnet kan også benyttes til at introducere en metode at tænke innovativt på, fx på et grundforløbsniveau. Emnet er derfor tilgængeligt på både et grundforløbsniveau og på et hovedforløbsniveau.

Dette udviklerseminar lægger op til at du, udvikleren, udarbejder specifikke redskaber til eleverne, som skal rammesætte deres innovative tankesæt i forhold til at skabe datadrevet markedsføringsindhold.

Eleverne skal trænes i at tænke i data, målgruppe, idégenerering, hypoteser, test, redefinering af distributionskanaler og samarbejde. Således understøtter emnet ikke kun elevernes kompetencer i markedsføring og salg, emnet understøtter også en træning i at tænke og handle innovativt.

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

Virksomhedsperspektiv

Der er ingen tvivl om, at traditionelle markedsføringsredskaber vil fortsætte med at bestå, men eleverne skal herudover klædes på til at tænke agilt, nyt og kreativt, og de skal have metoderne til at omsætte nye idéer til vækst – Growth Hacking er et eksempel på en sådan metode.

Hvis ikke virksomhederne har medarbejdere, der udfordrer status quo, risikerer de at gå glip af vigtig viden om fx kundernes produktoplevelse, købsoplevelse, brandforståelse og meget mere. Innovation sker, når vi har redskaberne og modet til at udfordre.

Fremtidsperspektiv

Fremtiden vil i højere grad efterspørge medarbejdere, der tør at tænke i – og handle på idégenerering, og som selvstændigt kan være med til at redefinere fremgangsmetoder og arbejdsopgaver. Eleverne skal derfor klædes på med innovative redskaber og metoder, der styrker deres evne til at arbejde med udvikling og agilitet.

Arbejdsmarkedet har i mange år talt om ‘omstillingsparathed’ og ‘nysgerrighed’ – kompetencer, som Growth Hacking fremmer. Vi, Viden om data, tror desuden på, at den evne til kollaboration og kreativitet, som Growth Hacking forudsætter, ligeledes vil være erhvervskompetencer, som vil være efterspurgte på fremtidens arbejdsmarked.

 

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Trine Durup Rasmussen

Har du spørgsmål til emnet?

Trine Durup Rasmussen
Didaktisk udviklingskonsulent
Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål til udviklerseminaret?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterleder