Dato / Tid

3. august 2022 - 25. august 2022

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Dette seminar er fuldt booket! Kontakt os, såfremt du ønsker at komme på venteliste ved afbud.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 3. august: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 16. august: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 24.-25. august.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Forudsigelige analyser:

Vi kan ikke forudsige fremtiden, men vi kan komme med gode gæt, og det gode gæt er ofte datadrevet. Virksomheder har altid skulle gætte på næste kvartals salg ud fra tidligere erfaringer. Dét gæt kan data gøre mere præcist og rammende. Forudsigelige analyser, eller Predictive Analytics, er en proces, hvor man ser på mønstre i historiske data for at forudsige fremtidige scenarier. Til det kan der anvendes en række teknologier, fx Machine Learning. De mønstre, der skal tegnes, er ofte så komplicerede og uoverskuelige at det kan være svært for os mennesker at tegne dem. Derfor har vi brug for computere. Vi skal dog stadig være opmærksomme på menneskets rolle i forudsigelserne, det handler nemlig om, at være præcis omkring hvad det er, vi gerne vil forudse.

I en merkantil sammenhæng kan det fx være salg på bestemte tidspunkter, behov for indkøb af en bestemt vare osv. Eleverne skal derfor kunne forstå, hvordan man udvælger den rette data. Hvad er fx interessant at indsamle data på, hvis vi gerne vil forstå en bestemt målgruppes købsadfærd? Emnet inviterer således til at eleverne kan sammentænke dataforståelse med forretningsforståelse, såvel som at reflektere over, at der trods forudsigende analyser altid kan ske noget uventet – tænk bare på Corona.

Du tilmelder dig udviklerseminaret herunder

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.