Udviklerseminar: Dataetik (2 ledige pladser)

Dato / Tid

10. februar 2021 - 17. marts 2021

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om dataetik!

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 10. februar: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 1. marts: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 16.-17. marts.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer her.


I videoen herunder kan du høre underviser Søren Eg Sørensen fortælle om, hvorfor dataetik er et vigtigt emne for alle elever.

Beskrivelse af emnet Dataetik:

Det første spørgsmål, som bør besvares i bestræbelsen på at kortlægge hvad dataetik er, er spørgsmålet om, hvad etik er for en størrelse. Etik kommer fra det græske ethika, som har etymologisk rod i ethos, god karakter, hvilket er uløseligt bundet sammen med ordet ethos, som betyder sædvane. Etikken har været en central disciplin i vestlig filosofi siden antikken, dog uden en fælles definition af begrebet, overordnet kan vi tale om, at det er spørgsmålet om det moralske gode.

Dataetik handler således om spørgsmålet om den moralske gode måde at indsamle, håndtere, anvende, formidle og dele data på. Men selvom etik er en gammel disciplin, er dataetik nyt, så nyt og aktuelt, at analyseinstituttet Gartner i 2019 satte det på deres liste over de vigtigste strategiske virksomhedstrends.

Det er dog ikke kun private virksomheder, der har fået øjnene op for vigtigheden af at udøve dataetik, offentlige institutter er også en stor del af udviklingen på området – bare tænk på alle de dataetiske retningslinjer, vi har set de seneste år. Det er i samme åndedrag vigtigt at understrege, at dataetik ikke handler om virksomhedsbranding eller opnåelse af offentlige mål eller strategiske beslutninger, data etik handler om værdier, som fx rettigheder til privatliv, at værne om sårbare, at sikre en demokratisk udfoldelse af det enkelte menneskes liv osv.

Dataetik er ikke GDPR, dvs. øvelsen i at overholde lovgivning, dataetik er derimod den selvstændige refleksion over, hvad der er en moralsk forsvarlig anvendelse af data, dvs. den refleksion som går forud for lovgivning og konkrete retningslinjer, og som sådanne bygger på. Emnet skal derfor være med til at understøtte elevernes evne til at reflektere over, hvornår vi bør anvende data, hvad vi skal anvende data til, og ikke mindst, hvornår vi ikke bør anvende data – en refleksion som med fordel kan skabes med udgangspunkt i deres speciale.

dataetik citat

Undervisningsperspektiv

Dataetik forudsætter elevrefleksion, men denne refleksion kan foregå på forskellige niveauer.

Den dataetiske refleksion kan vedrøre:

  • bestemte brancher, fx hvilke dataetiske hensyn skal vi udvise, når vi indsamler kundedata?

Eller, den kan tage en mere general form, som fx:

  • hvordan skal vi som samfund forholde os til den øgede mængde data?

Emnet er således tilgængeligt på både et grundforløbsniveau (fx Samfundsfag og IT) og på et hovedforløbsniveau (detail, handel, spedition, offentlig og privat administration). 

Det er ikke en forudsætning for at deltage i Udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

Virksomhedsperspektiv

Data rummer store muligheder for at optimere virksomheders måde at udøve forretningsudvikling på, og giver ligeledes mulighed for nye måder at designe services og tjenester på, der er datadrevne.

Data er således et råstof til den digitaliseringens rejse, som mange virksomheder har været på de seneste år, og som synes at strække sig langt ud i fremtiden, hvis ikke uendeligt. Vi, privatpersoner, er imidlertid i højere grad optaget af hvem, og til hvad, vi afgiver data.

Virksomheders adgang til data er derfor kendetegnet ved deres evne til at skabe gennemsigtighed med deres håndtering og anvendelse heraf, og udvise et dataetisk ansvar, der beror på demokratiske værdier.

Fremtidsperspektiv

Data er allerede en afgørende forudsætning for måden, hvorpå vi tænker forretnings- og samfundsudvikling. Mennesket har altid brugt data i en vis udstrækning – tænk bare på runer, på befolkningstælling osv. – men med digitaliseringen og nye teknologier er udviklingen af måden, som vi indhenter og behandler data på, drastisk ændret.

Fremtiden viser ingen tegn på mindre kompleksitet, en kompleksitet, vi ikke altid vil kunne lovgive os ud af, hvorfor vi, når vi skal udvikle vores forretning, eller deltage som privatpersoner i et demokrati, må kunne balancere i dataetiske spørgsmål.

Det er derfor Viden om datas overbevisning, at udøvelsen af dataetisk refleksion vil være en kompetence, der er nødvendig for at kunne begå sig ansvarligt og tillidsfuldt på fremtidens arbejdsmarked.

 

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Har du spørgsmål til emnet?

Lene Vest Munk ThomsenFaglig og udviklingskonsulent+45 2528 4132lvmt@videnomdata.dk

Har du spørgsmål til udviklerseminaret?

Mette Kronborg Laursen VidenscenterlederM: +45 3010 1715mkla@videnomdata.dk