Dato / Tid

5. oktober 2021 - 3. november 2021

Kl. 9:00 - 16:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Dette seminar er fuldt booket! Kontakt os, såfremt du ønsker at komme på venteliste ved afbud.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 60 timer af dig og vi mødes i alt 3 gange:

ONLINE

De første to møder er online og er placeret hhv. den:

  • 5. oktober: Opstartsmøde online (1-1,5 timers varighed)
  • 25. oktober: Flowdiagrammøde online (1-1,5 timers varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på de to online møder!

UDVIKLERSEMINAR I KOLDING

3. møde er det fysiske udviklerseminar på IBC i Kolding, som foregår over to dage, d. 2.-3. november.

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Datadrevne forretningsmodeller

Flere af Viden om datas eksperter har påpeget, at virksomheder ikke går fra at være traditionelle virksomheder til fuld datadrevne på kort tid, tværtimod, er det en proces, der kræver indsigt i både data, forretningsudvikling og forretningsmodeller. Eleverne skal derfor klædes på til at kunne stille skarpt på forretnings-modeller, og på, hvordan data og nye teknologier fordrer forretningsmodeller, der er foranderlige og agile. De skal også lære at tænke i processer frem for kvantespring, når det kommer til at omstille til nye forretningsmodeller.

Som udvikler på dette udviklerseminar, vil du få mulighed for at udarbejde undervisningsforløb, der er opbygget omkring forskellige forretningsmodeller fx Business Model Canvas, platformsbaserede forretningsmodeller, open-source-baserede forretningsmodeller, bære-dygtige og datadrevne forretningsmodeller m.m. Du vil desuden have mulighed for at stifte bekendtskab med de nyeste forretningsmodeller og opnå viden om, hvordan du kan introducere dine elever til selvsamme viden.

Emnet kommer til at handle om, hvordan vi kan udfordre og modificere traditionelle forretningsmodeller ved hjælp af data, og derved skabe vækst. Det er dog stadig et bredt emne, hvorfor du her får mulighed for at præge den retning, du gerne vil udvikle undervisnings-materialer i.

citat Datad.

Undervisningsperspektiv

Emnet åbner op for mange forskellige undervisningsperspektiver og egner sig derfor både til forløb til grundforløbet såvel som hovedforløbet.

På grundforløbsniveau kan datadrevne forretningsmodeller anvendes som eksempler på, hvad forretningsmodeller overhovedet er for en størrelse, det kan introduceres i fag som Afsætning og Virksomhedsøkonomi.

På hovedforløbsniveau kan emnet kan være anledning til at gå i dybden med, hvordan eleven kan være med til at udvikle eller udvide deres virksomheds forretningsmodel.

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

Virksomhedsperspektiv

Data er for virksomheder, hvad elektriciteten var for industrien i det 21. århundrede – revolutionerende, skriver flere. Men for at data kan omsættes til værdi, har virksomhederne brug for datakyndige elever og medarbejdere, og de har brug for dem nu. De har ligeledes brug for elever og medarbejdere, der formår, ikke bare at omsætte data til værdi ift. traditionelle forretningsmodeller, de har også brug for, at medarbejderne og eleverne kan omsætte data til nye datadrevne forretningsmodeller, der kan identificere og indfri nye forretningsmuligheder.

Fremtidsperspektiv

Med data vil mulighederne for at understøtte forretningsmæssige beslutninger og udvikle nye datadrevne forretningsmodeller kun blive større. Derfor skal eleverne forberedes på almene forretningskompetencer såsom udvikling af forretningsmodeller samt datakompetence, hvor de i synergi med deres forretningsforståelse formår at skabe muligheder og værdi med data.

 

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Trine Durup Rasmussen

Har du spørgsmål til emnet?

Trine Durup Rasmussen
Didaktisk udviklingskonsulent
Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål til udviklerseminaret?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterleder