Dato / Tid

14. september 2023 - 27. september 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Lokation afventer.

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Data som katalysator for adfærdsændring.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 10 timer af dig og vi mødes i alt 2 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første møde online og er placeret d. 14. september (1 times varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på online-mødet!

DET FYSISKE UDVIKLERSEMINAR

2. møde er det fysiske udviklerseminar, der bliver afviklet på den lokation eller i det område med flest tilmeldte undervisere. Det fysiske udviklerseminar er placeret d. 27. september (6 timers varighed).

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Data som katalysator for adfærdsændring:

Der er større og større fokus på klimaet, men hvordan træffer vi de rigtige beslutninger? Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Data hjælper på dette ved at forvandle formodninger til fakta og dermed være en indikator på hvilke løsninger, som er de bedste. På dette udviklerseminar vil vi fokusere på, hvordan data kan bruges til at forretningsudvikle i et mere bæredygtigt perspektiv. Du får som underviser input til, hvordan du kan indarbejde data og forretningsudvikling i din eksisterende undervisning samt adgang til nye podcast og videoer om databaseret forretningsudvikling, som gør emnet spændende og interagerende for dine elever

Emnet er relevant i samfundsfag vedrørende den teknologiske udvikling og de samfundsmæssige udfordringer det kan medføre. Derudover er det relevant i psykologi med tanke på de sociale og kulturelle indflydelse på adfærd og tænkning. Informationsteknologi er også oplagt i forbindelse med anvendelse af data.

Du tilmelder dig udviklerseminaret herunder

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Maria Voigt Kruse

Har du spørgsmål til emnet eller udviklerseminaret?

Maria Voigt Kruse
Didaktisk Udviklingskonsulent