Dato / Tid

10. februar 2023 - 1. marts 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Lokation afventer.

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Data i det offentlige.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 12 timer af dig og vi mødes i alt 2 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første møde online og er placeret d. 10. februar (1 times varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på online-mødet!

DET FYSISKE UDVIKLERSEMINAR

2. møde er det fysiske udviklerseminar, der bliver afviklet på den lokation eller i det område med flest tilmeldte undervisere. Det fysiske udviklerseminar er placeret d. 1.marts (6 timers varighed).

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Data i det offentlige:

De nye teknologier gør det muligt for det offentlige at bruge ansigtsgenkendelse, samkøre sundhedsdata, anvende AI i sagsbehandling og udforme diverse algoritmer. Det kan alt samme bruges til at effektivisere og optimere vores samfund. Men er det det, vi vil? Det offentlige ligger inde med store mængder af data, og de merkantile elever i offentlige stillinger skal indimellem håndtere fortrolige borgerdata eller anvende algoritmer til at træffe beslutninger. Det åbner for en bred vifte af etiske dilemmaer, når vi står overfor at skulle udnytte data på en måde, som tager højde for den enkelte borgers retssikkerhed. På udviklerseminaret får du adgang til specialproducerede videoer, podcast og tekst, som du kan bruge direkte i din undervisning eller stykke sammen til nyt undervisningsmateriale.

I faget dansk åbner emnet derfor op for at lade dine elever diskutere mulighederne og begrænsninger ift. at bruge data i den offentlige sektor eller diskutere rettigheden til at bestemme over egne data. På hovedforløbene indenfor kontor er det vigtigt at kende til de nye muligheder og samtidig overveje de etiske dilemmaer.

Du tilmelder dig udviklerseminaret herunder

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Maria Voigt Kruse

Har du spørgsmål til emnet eller udviklerseminaret?

Maria Voigt Kruse
Didaktisk Udviklingskonsulent