Dato / Tid

10. oktober 2023 - 26. oktober 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

Lokation afventer.

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Cybersikkerhed og hacking.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 10 timer af dig og vi mødes i alt 2 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første møde online og er placeret d. 10. oktober (1 times varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på online-mødet!

DET FYSISKE UDVIKLERSEMINAR

2. møde er det fysiske udviklerseminar, der bliver afviklet på den lokation eller i det område med flest tilmeldte undervisere. Det fysiske udviklerseminar er placeret d. 26. oktober (6 timers varighed).

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Cybersikkerhed og hacking:

Danskerne handler i højere og højere grad online. Samtidig har mere hjemmearbejde skabt en øget trussel, da firewalls og normale sikkerhedssystemer ikke er de samme på hjemmearbejdspladsen. Det stiller helt nye krav til sikkerhed. De merkantile elever vil møde de høje krav om IT-sikkerhed på deres egen færden online både på arbejde og privat, og når de hjælper kunder og borgere. På dette udviklerseminar dykker vi ned i de forskellige områder inden for (data)sikkerhed, som de merkantile elever skal kende. Du får som underviser input til, hvordan du kan indarbejde cybersikkerhed i din eksisterende undervisning og adgang til helt nye podcast og videoer, som gør emnet nærværende for dine elever. Du kan også bruge udviklerseminaret som en optakt for dig selv til at deltage i cybermissionen, som løber af staben fra oktober til december 2024.

Emnet er særligt relevant i Erhvervsinformatik, hvor cybersikkerhed indgår som et emne under digital myndiggørelse. Emnet er også relevant i samfundsfag, hvor det er oplagt at diskutere konsekvenserne af et angreb for den nationale sikkerhed. I faget informationsteknologi kan materialet bruges i forbindelse med en diskussion af samspillet mellem teknologi og arbejdsliv og den indflydelse informationsteknologi har på individ og samfund, både nationalt og internationalt. På hovedforløb indenfor kontoruddannelserne er det særdeles vigtigt at være skarp på data- og it-sikkerhed, når borgeres private data behandles.

Du tilmelder dig udviklerseminaret herunder

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Maria Voigt Kruse

Har du spørgsmål til emnet eller udviklerseminaret?

Maria Voigt Kruse
Didaktisk Udviklingskonsulent