Udviklerseminar: Cirkulær økonomi

Dato / Tid

11. august 2020 - 12. august 2020

Kl. 9:00 - 17:00

Sted

Afhænger af deltagere ift. mindst mulig kørsel for alle.

Beskrivelse af emne:

Når der tales om cirkulær økonomi gælder det oftest produkters livscyklus, hvor man nytænker denne med fokus på reproduktion og genbrug. Det er modsætningen til ”brug og smid væk”. Med afsæt i viden og data om produkter og forbrugere, kan virksomheder producerer bedre produkter både miljømæssigt og kvalitetsmæssigt, til stor gavn for alle.

I Danmark findes der mange cases, som eksempelvis Planet Nusa. Virksomheden producerer sportstøj af bæredygtige materiale, der enten er bionedbrydelige eller genbrugte. 80% af sportstøjet består af fiskenet.

En anden dansk virksomhed er Scanoffice som indretter kontorer. Her forventes det at halvdelen af omsætningen om 2 år kommer fra det bæredygtige område. I dag laver de bl.a. krukker ud af gamle bildæk, tæpper af colaflasker og lamper af korkpropper.

 

Relevans for speciale(r):

I flere forskellige målpinde inden for de uddannelsesspecifikke fag inden for detail-, handel og kontor nævnes der bl.a. følgende: Eleven kender den værdikæde, som produkter gennemløber fra produktion til forbruger, og metoder og aktiviteter, der skaber værdi for butikken. Eleven behersker varernes oprindelse, brugsegenskaber, anvendelsesmuligheder, kvalitet, holdbarhed og bæredygtighed i udvalgte vareområder. Eleven kan/behersker at analysere og vurdere virksomhedens rolle og muligheder i værdikæden i forhold til værdiskabelse. Eleven skal kende materialestrømmenes samfundsmæssige betydning set ud fra hensynet til både miljøet og virksomhedernes økonomiske interesse.

Ovenstående passer rigtigt godt sammen med emnet cirkulær økonomi, hvor vi aktivt skal se på hvordan værdikæder ser ud, og evt. kan forbedres med afsæt i cirkulær økonomi.

11.-12. August 2020: Cirkulær økonomi
Opfølgningsdag: d. 8. september 2020 på IBC i Kolding 

Bemærk, at seminaret afholdes over tre dage. Når du tilmelder dig et seminar, forpligter du dig til at deltage i alle tre dage.

For at deltage i et udviklerseminar skal du være underviser fra en af Viden om datas partnerskoler.

Skriv en kommentar