Udviklerseminar: Cirkulær forretningsudvikling

Dato / Tid

14. marts 2023 - 27. marts 2023

Kl. 9:00 - 15:00

Sted

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding

Kom med på udviklerseminar og lav dit eget digitale undervisningsforløb om Cirkulær forretningsudvikling.

Kunne du godt tænke dig at udvikle dit eget digitale undervisningsforløb, så er det nu, du skal slå til!

Udviklingen af undervisningen kræver 10 timer af dig og vi mødes i alt 2 gange:

Det er ikke en forudsætning for at deltage i udviklerseminaret, at du besidder viden om emnet.

ONLINE

De første møde online og er placeret d. 14. marts (1 times varighed)

Når du tilmelder dig, er det vigtigt, at du kan deltage på online-mødet!

DET FYSISKE UDVIKLERSEMINAR

2. møde er det fysiske udviklerseminar, der bliver afviklet på den lokation eller i det område med flest tilmeldte undervisere. Det fysiske udviklerseminar er placeret d. 27. marts (6 timers varighed).

Du kan læse mere om vores udviklerseminarer på linket nederst på siden.


Beskrivelse af emnet | Cirkulær forretningsudvikling:

Flere og flere virksomheder beskæftiger sig med cirkulær forretningsudvikling. Danmark er langt fremme i den datadrevne omstilling til cirkulær økonomi. Vigtigheden af cirkulær økonomi ses også, da det er et centralt emne i digitaliseringsstrategien for 2022. På dette udviklerseminar dykker vi ned i den cirkulære økonomi og fokuserer på forskellige teorier/modeller, hvis formål er at mindske ressource- og energiforbruget i hele produktets livscyklus. Cirkulær økonomi adskiller sig fra lineær økonomi allerede i designfasen, hvor det er vigtigt at tænke genanvendelse eller bortskaffelse af produktet på en bæredygtig måde. På den måde undgår virksomheden spildprodukter og i stedet opnår den optimal udnyttelse af materialerne. Du får som underviser input til, hvordan du kan indarbejde cirkulær økonomi i din eksisterende undervisning samt adgang til nye podcast og videoer om cirkulær økonomi, som gør emnet spændende og interagerende for dine elever.

Emnet henvender sig bredt til alle fag og er særlig relevant i Afsætning mht. nye cirkulære forretningsmodeller, som får større og større efterspørgsel og dermed et større potentiale samt virksomhedsøkonomi mht. effektivisering og minimering af spild og dermed færre omkostninger.

Du tilmelder dig udviklerseminaret herunder

Det færdige undervisningsforløb bliver frit tilgængeligt for alle undervisere på de merkantile erhvervsskoler.

Har du spørgsmål til emnet eller udviklerseminaret?

Maria Voigt KruseDidaktisk Udviklingskonsulent+45 2528 4165mvkr@videnomdata.dk