Dato / Tid

24. januar 2022 - 26. april 2022

Kl. 12:00 - 16:00

Sted

Vores 17 partnerskoler

I forbindelse med bevillingen fra ministeriets udstyrspulje, har vi investeret i VR-klassesæt til alle vores 17 partnerskoler. Vi tager derfor på tur, rundt i landet, for at udlevere VR-briller og introducere underviserne til teknologien.

Fokus på at smelte teori og praksis sammen

Med VR-brillerne får underviserne på de merkantile erhvervsskoler mulighed for at skabe praksisrelaterede situationer i deres undervisning. Nu kan undervisere eksempelvis tage en hel klasse med på virksomhedsbesøg – helt uden at forlade undervisningslokalet.

Ud over at VR-teknologien åbner op for nye læringsmuligheder, så er teknologien også med til, at underviserne får udviklet deres didaktiske kompetencer.

Udrulning af VR-klassesæt

I løbet af foråret 2022 vil vi køre rundt og besøge alle 17 partnerskoler, hvor de vil få udleveret VR-klassesæt, og underviserne vil deltage på workshops, hvor de vil få en introduktion til processerne i VR-udviklingen.

Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterchef