Dato / Tid

7. oktober 2019

Kl. 9:30 - 16:00

Sted

Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Videnscenterchef Jesper Bitsch Bierbaum og konsulent Klaus Vejlgaard Just taler i sessionerne til konferencen Den digitale erhvervsskole 7.0, mandag d. 7. oktober 2019.

Klaus Vejlgaard Just taler i sessionen: Kvalitetssikring af digital læring

1. Kvalitet
Kvalitetssikring af digital læring
Ved Søren L. Jørgensen, pædagogisk konsulent, eVidenCenter, Maj Britt Weidinger, projektleder, Videnscenter for Velfærdsteknologi og Klaus Vejlgaard Just, konsulent, Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling

Forløb med digital læring vinder frem, bl.a. fordi mange institutioner kan se muligheder i digitaliseringen. Men hvordan fastholder vi kvaliteten i undervisningen, når der omlægges fra fysiske til digitale læringsforløb? Det søger denne session svar på.

Den nye Certificering af e-læringsforløb, der fokuserer på en didaktisk kvalitetssikring, bliver præsenteret. Og korte oplæg om erfaringer og metoder med kvalitetssikring rammesætter efterfølgende en drøftelse af, hvordan skoleledere kan arbejde med kvalitetssikring af digital læring.

 

Jesper Bitsch Bierbaum taler i sessionen: Videncentrenes videndeling

5. Videndeling
Videncentrense videndeling
Jesper Bitsch Bierbaum, leder, Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling og Axel Hoppe, leder, Videncenter for anvendelse af it i undervisningen

En væsentlig opgave for EUD’s 10 videncentre er at bidrage til at udvikle, opsamle og dele viden om kvalificeret og faglig relevant anvendelse af it i undervisningen.

I denne session fortæller Jesper Bitsch Bierbaum om, hvordan Videncenter for databaseret service og forretningsudvikling udvikler brugerdrevne undervisningsforløb m.m. for de øvrige skoler.

Axel Hoppe fortæller om Videncenter for anvendelse af it i undervisningens nye læringsformat, Learning Factories, hvor et af målene netop er videndeling om autentiske problemstillinger på tværs af sektoren med fokus på en styrkelse af lærernes didaktiske kompetencer.