Hvorfor er Inner Development Goals, IDG, vigtige for den grønne omstilling og vores samfund?

Inner Development Goals, IDG, er et framework, udviklet tværfagligt af en stor gruppe forskere, eksperter, kunstnere, organisationer og virksomheder. Non-profitinitiativet er startet af en svensk NGO, som pendant til FN’s 17 verdensmål, også forkortet, SDG.

Men hvorfor har SDG’erne brug for en tvilling? Det har de, fordi vi som mennesker i lang tid har handlet ud fra silo-tænkning fremfor øko-systemisk forståelse. Altså en forståelse for at alt hænger sammen og er i konstant samspil og afhængigt af hinanden. Man kan sige, vi har været gode til at bruge hovedet, men har overset kroppen, hjertet og de mere subtile dele af det hele menneske. Det forårsager at vi ofte handler ubevidst og uden egentlig at tage stilling til, hvorfor vi gør som vi gør.

Når hovedet får genskabt forbindelse til kroppen, kan vi bevidst begynde at bringe vores følelser i spil, og begynde at mærke om vi er okay med at være i forskellige situationer, deltage i bestemte samtaler, forbruge konkrete produkter m.m.

Hvornår har du sidst forholdt dig til, hvad din krop følte når du købte en t-shirt til 79,95 kr.? Har du tænkt over, om den koster meget mere at lave, hvis man værdisatte jordens ressourcer efter den reelle værdi og mængde, som blev brugt i forbindelse med produktionen af den t-shirt? Hvis den har kostet 3.000 liter vand, burde den så ikke koste 600 kroner eller mere?

I arbejdet med IDG’erne, så dykkes ned i 5 begreber:

  • At være
  • At tænke
  • At relatere
  • At samarbejde
  • At handle

I hver af de fem kategorier er der til sammen 23 underpunkter, som gør du får aktiveret kroppen og dine følelser og sanserne kommer i spil. Når det sker, vil man begynde at skabe nye samtaler, nye adfærdsmønstre og nye tilgange til hvordan vi sammen kan løse de komplekse problematikker inden for klima, biodiversitet, social ulighed, diversitet og meget mere.

De indre bæredygtighedsmål og FN's 17 verdensmål understøtter hinanden

Skabe reel forandring for klimaet og de unges trivsel

Viden om Data ser at IDG’erne kan være med til at skabe denne forandring, som skal til for at vi begynder at gøre en reel forskel for klimaet og vores planet, men vi ser også at IDG’erne kan være med til at mindske den store mistrivsel der er blandt de unge mennesker ude på ungdomsuddannelserne. Vi tror på at når det enkelte menneske begynder at komme i kontakt med sig selv, tager bevidst ejerskab på de gode og knap så gode følelser, vil det blive langt mere handlekompetent og føle større mening i sit liv.

I filmen herunder, sætter vi fokus på vigtigheden af at vi bringer vores indre natur i spil for at kunne skabe handlinger, som bidrager på alle bundlinjer; People, Planet, Profit. Vi skal forstå og lære af naturens design for at kunne hjælpe den til at regenerere sig selv, så vi fortsat kan leve her og have det godt.

Vi kan ikke arbejde med grønne strategier ude i virksomhederne, hvis vi ikke også arbejder med store adfærdsændringer. Det er en kæmpe transformation vi står over for – denne transformation understøtter IDG'ernes framework.
Mette Kronborg Laursen
Videnscenterchef

Skrevet 22.02.24

Til forsiden