Fagligt serviceløft – Data som katalysator for adfærdsændring

I Viden Om Data afholder vi årligt flere udviklerseminarer, som hvert er koblet op på relevante artikler, filmklip og podcast, så undervisere fra vores partnerskoler kan udvikle spændende undervisningsforløb.

I forbindelse med vores udviklerseminarer får deltagerne tilsendt et fagligt dokument. Denne viden vil vi gerne dele med alle på de merkantile erhvervsskoler.

Som noget nyt kan man efter, man har læst det faglige dokument, tage en test, og hvis man får over 80% svar korrekte i sin multiple choice-test, får man tilsendt et bevis.

I denne e-bog

I denne e-bog bliver du præsenteret for en række forskellige emner, som alle har fællesnævneren Data som katalysator for adfærdsændringer. Du vil blandt andet få indsigt i system 1 og system 2 tænkning, hvad begrebet digitainability er, samt hvordan data kan være med til at bane vejen for adfærdsændringer.

Gennem hele dokumentet bliver du fulgt af vores eksperter, som kommer med praktiske eksempler på, hvordan de på deres respektive arbejdspladser arbejder med det bæredygtige aspekt ved hjælp af data

Det hele afsluttes med en test, hvor du, hvis din score er høj nok, kan få et bevis, som bevidner, at du har læst og forstået emnet Data som katalysator for adfærdsændringer, som Viden om data har udarbejdet.

Camilla Hyldahl

Har du spørgsmål?

Camilla Hyldahl
Faglig udviklingskonsulent

Skrevet 27.09.23

Til forsiden