Podcast | Fremtidens borgerservice med Aabenraa Kommune

Her kan du lytte til vores podcast med indhold, inden for emnet Fremtidens borgerservice – Aabenraa Kommune , som du sammen med de dertilhørende arbejdsspørgsmål aktivt kan tage i brug i undervisningen med det samme. Vi inddrager som altid faglige eksperter, der deler deres viden fra erhvervslivet med os. Denne podcastepisode henvender sig primært til Offentlig administration.

I denne podcastepisode om Fremtidens borgerservice, har vi besøg af:

 • Bente Blenstrup, Afdelingschef for Jobcentersekretariatet og Borgerservice ved Aabenraa Kommune.

Er podcasten relevant for min undervisning?

For at gøre det nemt for dig, der underviser, at danne dig et overblik over om podcasten passer ind i din undervisning, har vi i det nedenstående hæfte fundet frem til de fag og emner på grundforløb og hovedforløb, der taler ind i podcasten.

Vi har desuden fundet målpinde/læringsmål, som du kan sætte flueben ved, hvis du inddrager podcasten i din undervisning.

Spørgsmål til podcasten Fremtidens borgerservice med Aabenraa Kommune 

Hvad er borgerservice? 

 1. Hvad er borgerservice?  
 2. Hvilke opgaver har de ved borgerservice? (Tag gerne internettet i brug) 

Hvilke udfordringer ligger der i fremtidens borgerservice? 

 1. Hvad handler Kommunen 2.0 om ifølge Bente Blenstrup? (Kom ind på Kommune 1.0 og 3.0 – tag gerne internettet i brug) 
 2. Hvilken rolle spiller digitaliseringen for borgerservice? 

Hvordan ser fremtidens medarbejder ud i borgerservice? 

 1. Hvordan ser fremtidens medarbejder ud i borgerservice?  
 2. Hvilke kompetencer skal de besidde?  
 3. Hvorfor er disse kompetencer vigtige at besidde? 

Hvordan arbejder I med nye teknologier i borgerservice? 

 1. Hvilke nye teknologier arbejder de med i borgerservice? 
 2. Hvorfor arbejder borgerservice med nye teknologier? Kom ind på betydningen af de knappe ressourcer.  
 3. Hvem/hvad er Bertha? 

Hvordan kommer de nye teknologier til at gavne os i hverdagen? 

 1. Hvorfor snakker Bente ikke om en overgang, når det kommer til nye teknologier og digitaliseringen? Kom ind på agilitet.  
 2. Hvad menes der med digitalt-udsatte-borgere?   

Gode råd til fremtidige medarbejdere i borgerservice.  

 1. Hvilke gode råd kommer Bente med, når det kommer til fremtidige medarbejdere i borgerservice? 
 2. Hvilke ord bryder Bente sig ikke om at bruge? Hvorfor bryder hun sig ikke om disse ord? 

Du kan lytte til alle vores podcastepisoder på SoundCloud.
God fornøjelse!