Podcast | Bæredygtigt indkøb med Kolding Kommune

Her kan du lytte til vores podcast med indhold, inden for emnet Bæredygtigt indkøb – Kolding Kommune , som du sammen med de dertilhørende arbejdsspørgsmål aktivt kan tage i brug i undervisningen med det samme. Vi inddrager som altid faglige eksperter, der deler deres viden fra erhvervslivet med os. Denne podcastepisode henvender sig primært til kontoruddannelsen.

I denne podcastepisode om Bæredygtigt indkøb – Kolding Kommune, har vi besøg af:

 • Iben Østergaard Fog, Sustainability Coordinator, Kolding Kommune.

Er podcasten relevant for min undervisning?

For at gøre det nemt for dig, der underviser, at danne dig et overblik over om podcasten passer ind i din undervisning, har vi i det nedenstående hæfte fundet frem til de fag og emner på grundforløb og hovedforløb, der taler ind i podcasten.

Vi har desuden fundet målpinde/læringsmål, som du kan sætte flueben ved, hvis du inddrager podcasten i din undervisning.

Arbejdsspørgsmål til podcastepisoden om Bæredygtigt indkøb med Kolding Kommune

Introduktion

 • Hvad laver Iben til daglig hos Kolding Kommune? (Hun nævner tre forskellige ting)

Hvorfor arbejder Kolding Kommune med bæredygtigt forbrug?

 • Hvad betyder begrebet bæredygtigt forbrug? (Tag gerne internettet i brug)
 • Hvorfor arbejder Kolding Kommune med bæredygtigt forbrug?
 • Hvor mange danske kroner anvender Kolding Kommune på forbrug på de forskellige poster, som Iben nævner?
 • Iben nævner en post, som er meget CO2 tung, hvad hedder denne post?
  • Hvordan kan det være, denne post er så CO2 tung? (Tag gerne internettet i brug)
 • Hvor mange tons CO2 har Kolding Kommune udledt i 2020? Sammenlign dette tal med nabokommunerne.
  • Hvordan ser Kolding Kommunes tal ud sammenlignet med nabokommunerne?

Hvordan arbejder Kolding Kommune med bæredygtighed?

 • Hvordan arbejder Kolding Kommune med bæredygtighed?
 • Hvad handler Kolding Kommunes bæredygtighedsstrategi om? (Tag gerne internettet i brug)
 • Hvilke indsatsområder arbejder Kolding Kommune med for at blive mere bæredygtige?
 • Hvilken betydning har Kolding Kommunens bæredygtighedsstrategi for de virksomheder, kommunen samarbejder med?
 • Hvordan arbejder din praktikplads med bæredygtighed?
  • Hvis din praktikplads ikke arbejder med bæredygtighed, skal du selv komme med ideer til, hvordan den kan arbejde med bæredygtighed.

Hvad er de fem design principper?

 • Hvad handler de fem design principper om?
 • Nævn de fem principper.
 • Hvorfor er det ikke en god ide at arbejde i siloer set ud fra et bæredygtigt synspunkt?

Hvad er Kolding Kommunes indkøbs- og ressourcestrategi?

 • Hvad handler Kolding Kommunes indkøbs- og ressourcestrategi om? Kom ind på visionen og de tre bundlinjer.

Hvad er en ressourcetrappe?

 • Hvad er en ressourcetrappe?
  • Nævn de forskellige trin der er på trappen.

Hvilke pejlemærker arbejder Kolding Kommune ud fra for at opnå bæredygtigt forbrug?

 • Hvilke pejlemærker arbejder Kolding Kommune ud fra for at opnå bæredygtigt forbrug?
 • Hvorfor er det vigtigt at have pejlemærker, når man som organisation gerne vil skabe en forandring?
 • Hvad menes der med cirkularitet? (Tag gerne internettet i brug)

Eksempler på initiativer Kolding Kommune har sat i gang for at sikre bæredygtigt forbrug?

 • Hvorfor må man ikke skrive følgende i et udbud: Vi skal købe til fra Kolding? Iben nævner, det har noget at gøre med EU-regler – men hvilke?
 • Hvad vil det sige at lave et udbud? (Tag gerne internettet i brug)
 • Hvordan sikrer Kolding Kommune bæredygtigt forbrug? Iben nævner flere forskellige eksempler.
 • Hvorfor skal der ikke LOGO på tøjet? Iben nævner mange forskellige grunde til dette.
 • Hvilke fordele er der ved at have et udlånslager set ud fra et bæredygtighedsperspektiv?

Hvad er du mest blevet overrasket over i dit arbejde med bæredygtigt forbrug?

 • Hvorfor er det langsomligt at arbejde med bæredygtighed og udbud?
 • Hvad er Iben blevet positivt overrasket over i forbindelse med arbejdet?

Hvor stor en fordel er det, at elever kender til bæredygtigt forbrug?

 • Hvorfor skal elever lære om bæredygtigt forbrug?

Hvor starter man, hvis som elev gerne vil blive dygtig til bæredygtigt forbrug?

 • Har du før arbejdet med bæredygtighed? Hvorfor / hvorfor ikke?
 • Hvad synes du om bæredygtighed? Begrund dit svar.
 • Hvordan kan du overføre din viden om bæredygtigt forbrug til din praktikplads?

Hvad er din vision for bæredygtighed i Danmark?

 • Hvilken vision har Iben for bæredygtighed i Danmark?

Du kan lytte til alle vores podcastepisoder på SoundCloud.
God fornøjelse!