Vi afholder årligt flere udviklerseminarer, som hvert er koblet op på relevante artikler, filmklip og podcast, så undervisere fra vores partnerskoler kan udvikle spændende undervisningsforløb. Det faglige dokument, som udviklerne får tilsendt, vil vi gerne dele med alle på de merkantile erhvervsskoler. Som noget nyt kan man efter, man har læst det faglige dokument, tage en test, og hvis man får over 80% svar korrekte i sin multiple choice-test, får man tilsendt et bevis.

I denne e-bog bliver du præsenteret for en række forskellige emner, som alle har fællesnævneren Bæredygtigt indkøb.

Du vil blandt andet få indsigt i, hvad cirkulært indkøb er, hvad der menes med indkøbshierarki, hvilke certificeringer og standarder man skal kigge efter, hvis man gerne vil handle bæredygtigt ind, samt hvilken rolle sporbarhed har, når det kommer til bæredygtigt indkøb.

Gennem hele dokumentet bliver du fulgt af vores eksperter, som kommer med praktiske eksempler på, hvordan de på deres respektive arbejdspladser arbejder med bæredygtigt indkøb.

Det hele afsluttes med en test, hvor du, hvis din score er høj nok, kan få et bevis, som bevidner, at du har læst og forstået emnet Bæredygtigt indkøb, som Viden om data har udarbejdet.

Rigtig god læselyst!

 

Tag multiple choice-quizzen og få tilsendt et bevis for din nye viden, hvis dine svar er min. 80% rigtige. Du finder linket lige herunder.

Camilla Hyldahl

Har du spørgsmål til det faglige serviceløft?

Camilla Hyldahl
Faglig Udviklingskonsulent