Vi afholder årligt flere udviklerseminarer, som hvert er koblet op på relevante artikler, filmklip og podcast, så undervisere fra vores partnerskoler kan udvikle spændende undervisningsforløb. Det faglige dokument, som udviklerne får tilsendt, vil vi gerne dele med alle på de merkantile erhvervsskoler. Som noget nyt kan man efter, man har læst det faglige dokument, tage en test, og hvis man får over 80% svar korrekte i sin multiple choice-test, får man tilsendt et bevis.

I denne e-bog bliver du præsenteret for en række forskellige emner, som alle har fællesnævneren Data i det offentlige. Du vil blandt andet få indsigt i den åbne data, PSI-loven, Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025, kunstig intelligens i den offentlige sektor samt dataetik.  Gennem hele e-bogen bliver du fulgt af vores eksperter, som kommer med praktiske eksempler på, hvordan de på deres respektive arbejdspladser arbejder med data.

Det hele afsluttes med en test, hvor du, hvis din score er høj nok, kan få et bevis, som bevidner, at du har læst og forstået emnet Data i det offentlige, som Viden om data har udarbejdet.

Rigtig god læselyst!

Tag multiple choice-quizzen og få tilsendt et bevis for din nye viden, hvis dine svar er min. 80% rigtige. Du finder linket lige herunder.

Camilla Hyldahl

Har du spørgsmål til det faglige serviceløft?

Camilla Hyldahl
Faglig Udviklingskonsulent