Her kan du lytte til vores podcast, hvor vi har inviteret Carl Johan, som er Director of Data hos virksomheden Too Good To Go ind i studiet. Der bliver både snakket om dataanalyse, datateams, dataindsamling, algoritmer og sikkerhed. For at gøre det nemt for dig, har vi lavet arbejdsspørgsmål, som du aktivt kan tage i brug i din undervisning med det samme.

I denne Too Good To Go podcastepisode med titlen ‘En snak om data’ taler vi med:

 • Carl Johan, Director of Data ved Too Good To Go

Er podcasten relevant for min undervisning?

For at gøre det nemt for dig, der underviser, at danne dig et overblik over om podcasten passer ind i din undervisning, har vi i det nedenstående hæfte fundet frem til de fag og emner på grundforløb og hovedforløb, der taler ind i podcasten.

Vi har desuden fundet målpinde/læringsmål, som du kan sætte flueben ved, hvis du inddrager podcasten i din undervisning.

Arbejdsspørgsmål til Too Good To Go podcastepisoden med titlen ‘En snak om data’:

OBS: Inden eleverne skal lytte til denne podcast, er det en god ide, at I på klassen snakker om virksomheden Too Good To Go. Kender eleverne virksomheden? Ved de, hvad den arbejder med? Formålet med at snakke om dette på klassen er, at du som underviser nu ved, at dine elever har et lille kendskab til virksomheden, og er klar til at få udbygget denne kendskab med mere viden.

Hvem er Carl Johan, og hvad laver han?

 1. Hvem er Carl Johan, og hvad arbejder han med?
 2. Hvorfor kan Carl Johan godt lide at arbejde med data?

Hvorfor er data vigtig for Too Good To Go?

 1. Hvorfor er data vigtig for virksomheden?

Indsamling af data

 1. Hvad er forskellen på kvalitative data og kvantitative data? (Tag gerne internettet i brug)
 2. Hvordan indsamler virksomheden data?
 3. Hvad betyder begrebet meta data? (Tag gerne internettet i brug)

Analyse af data

 1. Hvordan analyserer virksomheden sin data?
 2. Hvilke visualiseringsværktøjer anvender virksomheden?

Organisering af datateams

 1. Hvor mange datateams har virksomheden? Hvad arbejder de forskellige teams med?

Opbevaring af data

 1. Hvordan opbevarer virksomheden sin data?
 2. Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal opbevare data?
 3. Hvorfor sletter man nogle oplysninger, når man skal opbevare data?

Forretningsudvikling

 1. Hvilken rolle spiller produktudviklerne for virksomheden?
 2. Hvad vil det sige at lave en inkrementel innovation?
 3. Hvilken rolle spiller data, når der skal tages beslutninger?
 4. Hvordan tester man en ide? (Forklar processen)

Algoritmer

 1. Forklar med egne ord, hvad en algoritme er. (Tag gerne internettet i brug)
 2. Hvad laver de to machine learning engineers, som virksomheden har ansat?
 3. Hvilken rolle spiller mønstre, når der skal laves en algoritme?

Cybersikkerhed data

 1. Hvilke sikkerhedstiltag har virksomheden mod hacking?

BI og database

 1. Hvad står BI for?
 2. Hvad kan man anvende BI til?
 3. Hvad menes der med rådata?
 4. Hvilken slags data kan virksomheden have liggende?
  • Hvordan anvender virksomheden denne data?

IT-infrastruktur

 1. Hvorfor er det vigtigt at have mange eksperimenter?
 2. Hvad menes der med en robust infrastruktur?
 3. Hvorfor er brugen af data steget i virksomheden?

Data i det merkantile

 1. Hvorfor er det vigtigt at kende til data?

Du kan lytte til alle vores podcastepisoder på SoundCloud.
God fornøjelse!