Emnekatalog 2023

Vi præsenterer nu vores emnekatalog for 2023, og som noget nyt er der 10 emner frem for 6. Så hvis du har en udvikler gemt i maven, er det nu, du skal slå til. Vær opmærksom på at et udviklerseminar nu kun kræver 12 udviklingstimer af dig. På denne side kan du finde emnekataloget og tilmelde dig udviklerseminarerne.

Vi lever i en foranderlig verden, hvor den teknologiske udvikling, bæredygtige agenda og datadrevne løsninger vinder frem. Samtidig oplever vi krise på krise. Det ændrer den måde, vi plejede at arbejde på, hvilket kræver ny viden, færdigheder og kompetencer – også på det merkantile område.

Som elev på en merkantil erhvervsskole er det derfor alfa omega at kunne tænke sin faglighed ind som en bidragyder, når det kommer til at være medskaber på løsninger på de udfordringer, virksomhederne står overfor.

I 2023 vil vi, Viden om data, sammen med jer undervisere, lave undervisningsmateriale der kan skabe refleksion hos eleverne og gøre dem i stand til at forholde sig til deres omverden og bruge den data, som er til rådighed til forandringsskabelse.

Vi har udpenslet alle emnerne i vores emnekatalog, som du nedenfor kan bladre direkte i, eller downloade som PDF.

OBS! Ved VR-workshops bedes du kontakte vores konsulent, Julie Andersen, som du finder kontaktoplysningerne på, nederst på denne side.

Den merkantile erhvervsskolesektor skal fortsat sætte data-relaterede tematikker på skoleskemaet, men også bæredygtighed fylder mere og mere. Skolerne har en enestående evne til, ikke bare at lære eleverne om vigtigheden af forskellige former for data, men også at motivere eleverne til at skabe konkrete løsninger på komplekse udfordringer.

Eleverne skal skabe forandringen. Flere og flere job er databaserede og det forudsætter kompetencer inden for området.

Derfor ønsker vi, i samarbejde med jer, at skabe synergi mellem fagspecifikke kompetencer og almene kompetencer. En synergi, der skal gøre eleverne klar til at deltage på en værdiskabende og ansvarsfuld måde på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt.

Herunder kan du læse mere og tilmelde dig det udviklerseminar, der inspirerer dig!

Vent ikke for længe med at tilmelde dig, da vi har begrænsede pladser!

Har du spørgsmål til udviklerseminarerne eller emnerne?

Maria Voigt KruseDidaktisk Udviklingskonsulent+45 2528 4165mvkr@ibc.dk

Har du spørgsmål til VR-workshops?

Julie AndersenIT-didaktisk konsulent og Kommunikationsansvarlig2528 4117juan@videnomdata.dk