Interesserer du dig for VR i undervisningssammenhænge, og vil du gerne blive klogere på, hvad forskningen siger på området? Hos Viden om data har flere af vores medarbejdere forsket i netop VR som læringsteknologi på de merkantile erhvervsuddannelser.

VR-teknologien som læringsressource i de merkantile uddannelser

I Masterspecialet fra 2021 på IKT og Læring, undersøges det, hvordan underviserne på de merkantile hovedforløbsuddannelser understøttes i selv at skabe et didaktisk design, som leder deres elever igennem et VR-forløb med det formål at bygge bro mellem teori og praksis. Specialet fik karakteren 10.

VR skal være en berigelse – ikke en gimmick

I dette Kandidatspeciale fra 2022 på cand.it – webkommunikation, bliver der undersøgt, hvordan der kan udvikles et læringskoncept til virtual reality, der har fokus på elevers overførelse af viden og færdigheder på tværs af situationer. Derudover har specialet fokus på udviklingen af underviseres kompetencer, når der inddrages ny teknologi i undervisningen. Udviklingsprojektet er blevet udarbejdet i samarbejde med undervisere på hovedforløbet på IBC Kolding. Specialet fik karakteren 10.

Du kan downloade og læse de to forskningsspecialer herunder