Denne side ses som en inspirationskilde til, hvordan man kan anvende servicerobotten i undervisningen. Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser.

USF

I det Uddannelsesspecifikke fag også betegnet som USF, skal en detail- og handelselev gennem seks forskellige kompetenceområder, områder der klæder eleven på til at påbegynde oplæringen i en virksomhed samt deltage i forskellige arbejdsprocesser. De seks kompetenceområder er som følger; Handelsregning, Salg og service, Kommunikation, Forretningsforståelse, Databehandling samt Optimering af arbejdsprocesser. Det er områderne Salg og service og Databehandling, robotten kan komme i brug, men det er vigtigt, underviseren gør sig nogle overvejelser, INDEN robotten kommer med ind i undervisningen.

I PDFén, som du kan downloade herunder, kan du finde en lærervejledning, der er opdelt før-under-efter undervisningen.