At holde sig ajour i forhold til nye teknologier er yderst vigtigt, så man ikke bliver hægtet af i det teknologiske kapløb. I Viden om data bliver der dagligt snakket om, hvordan nye og spændende teknologier kan blive en integreret del af de merkantile erhvervsuddannelser.

Tirsdag den 14. december er en dato, der i Viden om data vil blive husket tilbage på med stor glæde. Det var nemlig den dag, vi i Viden om data fik besøg af fire topmotiverede undervisere fra IBC Fredericia. Formålet med besøget var at udvikle undervisningsmateriale til de merkantile erhvervsuddannelser, hvor robottens egenskaber skulle sættes i spil inden for detail og handel.

Morgenen begyndte stille og roligt, hvor de fire undervisere i fællesskab kastede sig ud i den nye teknologi. Med nysgerrighed og et kæmpe gå-på-mod bevægede de fire undervisere sig ud på ukendt terræn. Det skulle dog vise sig, at terrænet meget hurtigt blev velkendt og allerede efter en lille times tid, havde alle undervisere styr på den basale programmering af robotten.

Idegenerering og højt humør

Efter en tiltrængt pause begyndte anden fase: idegenerering. De fire undervisere blev delt op i to grupper – en detailgruppe og en handelsgruppe. Med brede smil og højt humør fløj den ene gode ide efter den anden igennem lokalet. Barren var sat yderst højt og forventningerne var store. Og det skulle vise sig, at forventningerne blev indfriet, og gode, spændende og lærerige ideer blev genereret af begge grupper.

En af de ideer, begge grupper havde med i undervisningsmaterialet, var, at eleverne skulle lære at idegenere og tænke ud af boksen, med hensyn til hvad robotter kan hjælpe til med i både detail- og handelsverden. Inden eleverne påbegynder selve idegenereringen, vil de blive præsenteret for nogle eksempler på, hvordan virksomheder allerede gør brug af robotter. Denne præsentation skal bruges som inspiration til eleverne.

Kompetencemål

Begge materialer henvendte sig til de studerende på grundforløbet i henholdsvis detail og handel. Kompetencemålene stod knivskarpt og underviserne var mere end klar til at tage den nye teknologi i brug i undervisningen. På detailområdet havde underviserne valgt følgende kompetencemål:

KOMPETENCE I SALG OG SERVICE

Eleven har grundlæggende viden fra Detailhandelsfaget vedrørende:

 • Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner.
 • Forskellige salgskanalers styrker og svagheder.
 • Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.

KOMPETENCE I KOMMUNIKATION OG DIGITAL MARKEDSFØRING

Eleven har grundlæggende viden fra detailhandelsfaget vedrørende:

 • Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige kanaler.
 • Virksomhedens kommunikationsstrategi.
 • Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler.
 • Skriftlig, mundtlig og digital kommunikation til forskellige målgrupper.

Mens de på handelsområdet opererede med følgende kompetencemål:

KOMPETENCE I SALG OG SERVICE

Eleven har grundlæggende viden fra handelsfaget vedrørende:

 • Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.

KOMPETENCE I KOMMUNIKATION OG DIGITAL MARKEDSFØRING

Eleven har grundlæggende viden fra handelsfaget vedrørende:

 • Virksomhedens kommunikationsstrategi.
 • Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte kommunikationskanaler.
 • Skriftlig, mundtlig og digital kommunikation til forskellige målgrupper.

KOMPETENCE I DIGITAL DATABEHANDLING

Eleven har grundlæggende viden fra handelsfaget vedrørende:

 • Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, serviceydelser m.v.
 • Datadisciplin samt metoder / værktøjer til kvalitetssikring.
 • Digitalisering af processer og funktioner.

Nedenfor kan du læse om de ideer, underviserne havde, da de idegenerede undervisningsmaterialer.