Her kan du lytte til vores podcast med indhold, inden for emnet Growth Hacking, som du sammen med de dertilhørende arbejdsspørgsmål aktivt kan tage i brug i undervisningen med det samme. Vi inddrager som altid faglige eksperter, der deler deres viden fra erhvervslivet med os.

I denne podcastepisode om Growth Hacking har vi besøg af:

 • Casper Rouchmann, Head of Marketing at United Fintech.

Er podcasten relevant for min undervisning?

For at gøre det nemt for dig, der underviser, at danne dig et overblik over om podcasten passer ind i din undervisning, har vi i det nedenstående hæfte fundet frem til de fag og emner på grundforløb og hovedforløb, der taler ind i podcasten.

Vi har desuden fundet målpinde/læringsmål, som du kan sætte flueben ved, hvis du inddrager podcasten i din undervisning.

Arbejdsspørgsmål til podcastepisoden om Growth Hacking

 1. Hvad laver Casper til dagligt?
 2. Hvordan beskriver Casper en growth hacker som type?
 3. Hvordan har Caspers forståelse for begrebet growth hacking ændret sig i løbet af de fem år, han har arbejdet med det?
 4. Hvorfor er det vigtigt, det går stærkt i growth hacker verden?
 5. Hvilken rolle spiller test-delen hos en growth hacker?
 6. Hvad er forskellen mellem almindelig marketing og growth hacking?
 7. Hvordan arbejder Casper med growth hacking?
 8. Hvem er ”faderen” til growth hacking ifølge Casper?
 9. Hvilke problemer nævner Kasper i forhold til growth hacking?
 10. Hvorfor spiller virksomhedskulturen ind, når man har med growth hacking at gøre?
 11. Hvorfor fremhæver Casper, det at have en udviklingsbaggrund, som noget positivt?
 12. Hvad er det perfekte growth hacker team?
 13. Hvor længe har growth hacking begrebet eksisteret?
 14. Kan man uddanne sig til growth hacker?

Her kan du få en forklaring på nogle af de begreber, som Casper bruger i podcasten

 • All the rage: Noget, som tiltrækker sig opmærksomhed
 • At have buy in: At have andres accept af det, man er i gang med. Ofte fra andre i en organisation – for eksempel ledelsen.
 • Capital market: Et kapitalmarked er et marked for finansielle produkter såsom lån, aktier, eller kredit
 • Fintech virksomhed: Fintech er en forkortelse for financial technology eller finansiel teknologi. Fintech virksomheder arbejder i krydsfeltet mellem finans og teknologi, ofte med det formål at gøre noget, vi allerede gør, smartere
 • Full Funnel: Full Funnel referer her til salgstragten
 • Head of Growth: ‘Head of’ er en afdelingschef; i dette tilfælde afdelingschef for Growth
 • Jeff Bezos: Amerikansk iværksætter og grundlægger af Amazon
 • Silotænkning: I en siloopdelt virksomhed arbejder hver afdeling med det, de har som kerneområde. Siloerne, eller afdelingerne, arbejder i et meget lille omfang sammen.
 • Stakeholder management: Stakeholder management kan bedst oversættes til interessentledelse. Når et projekt skal føres ud i livet, vil mange interessenter, altså personer i virksomheden, have en mening om eller interesser i, hvordan det skal gøres – nogle selvfølgelig med mere magt end andre. De skal håndteres (altså ‘manages’) for at projektet kan lykkedes.
 • Survey: en undersøgelse
 • SaaS: Software as a Service. En forretningsmodel hvor software løbes som licens på abonnementsbasis og er centralt hostet. Et eksempel kunne være Adobepakken eller Dropbox.
 • Top funnel: Toppen af salgstragten – her skabes opmærksomhed i markedet og kundens interesse opnås.
 • Unicorn Virksomhed: En privat virksomhed som har en værdiansættelse på over en milliard dollars. Der findes ca. 200 af dem på verdensplan og ofte er det techvirksomheder.
 • Valuation: Værdiansættelse.

Du kan lytte til alle vores podcastepisoder på SoundCloud.
God fornøjelse!