Videnscenteret sætter ekstra fokus på den grønne omstilling

De næste tre år sætter videnscenteret ekstra fokus på bæredygtighed og den grønne omstilling. Børne- og undervisningsministeriet har øremærket 6 millioner til videnscenteret, så vi kan gøre undervisere og elever på de merkantile uddannelser endnu klogere på, hvordan de kan arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling inden for deres felt.  

Udover de opgaver, vi i forvejen varetager hos Viden om data, bliver vores opgave de næste par år derfor at udvikle relevant undervisningsmateriale til eleverne og kompetenceudvikle underviserne på de merkantile uddannelser inden for den grønne omstilling, så de er i stand til at give ny viden og erfaringer videre til eleverne. På den måde møder eleverne deres fremtidige arbejdspladser med den nyeste viden inden for grøn omstilling og bæredygtighed. Dette skal bl.a. ske via et samarbejde mellem partnerskoler, forskning og erhvervsliv.     

I mange år har der været fokus på ingeniører og lignende, når snakken faldt på bæredygtighed og den grønne omstilling. Med den ekstra bevilling sættes der nu også fokus på det merkantile område, og hvordan de også kan være med til at sætte den grønne omstilling på dagsorden ude i virksomhederne i fremtiden. En stor del af den grønne omstilling er båret af dataindsigt, som mange af vores elever ikke kan undgå at møde i deres fremtidige arbejde. 
Mette Kronborg Laursen
Videnscenterchef / Viden om data

Vi, hos Viden om data, glæder os til at samarbejde med og inspirere undervisere og elever med den nyeste viden inden for grøn omstilling og bæredygtighed i en merkantil sammenhæng.