Vi præsenterer nu vores emnekatalog og de 6 nye emner til udviklerseminarerne for år 2022. Hvis du har en udvikler gemt i maven, er det nu, du skal slå til. Herunder kan du læse mere om emnerne og tilmelde dig alle 6 udviklerseminarer.

Den teknologiske udvikling buldrer afsted hånd-i-hånd med den datadrevne omstilling. Det skaber ændringer i arbejdsopgaver- og arbejdsmetoder, hvilket fordrer ny viden, nye færdigheder og kompetencer inden for det merkantile erhvervsskoleområde.

De merkantile erhvervsskoleelever skal vigtigst af alt lære at se muligheder, og lære at sætte deres merkantile faglighed i spil på et foranderligt og mulighedsrigt arbejdsmarked.

I 2022 vil vi, Viden om data, sætte særlig fokus på i fællesskab at lære at aktivere alt den data, som vi skaber og omgiver os med. Vi skal lære, hvordan vi kan skabe værdi og vækst ved hjælp af data. Men vi skal også udvikle undervisningsmateriale, der kan skabe refleksion hos eleverne og gøre dem i stand til at forholde sig til deres omverden, og til at påtage sig et aktivt medansvar for de dataetiske udfordringer, de vil møde i deres arbejdsliv.

Vi har udpenslet alle emnerne i vores emnekatalog, som du nedenfor kan bladre direkte i, eller downloade som PDF.

Den merkantile erhvervsskolesektor skal fortsat sætte data-relaterede tematikker på skoleskemaet. Skolerne har en enestående evne til, ikke bare at lære eleverne om vigtigheden af forskellige former for data, men også at motivere eleverne til at skabe konkrete løsninger på komplekse udfordringer.

Eleverne er afgørende aktører i den datadrevne omstilling – databaserede jobs forudsætter nemlig udvalgte kompetencer, og de er at finde i de merkantile erhvervsskolers undervisningslokaler.

Derfor ønsker vi, i samarbejde med jer, at skabe synergi mellem fagspecifikke kompetencer og almene kompetencer. En synergi, der skal gøre eleverne klar til at deltage på en værdiskabende og ansvarsfuld måde på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt.

Herunder kan du læse mere og tilmelde dig det udviklerseminar, der inspirerer dig!

Vent ikke for længe med at tilmelde dig, da vi har begrænsede pladser!

Camilla Brøndahl Enevoldsen

Har du spørgsmål?

Camilla Brøndahl Enevoldsen
Didaktisk udviklingskonsulent