Vi præsenterer nu vores emnekatalog for 2021. Kataloget præsenterer de 6 emner, vi udbyder på vores udviklerseminarer i 2021. Hvis du har en udvikler gemt i maven, er det nu, du skal slå til. Herunder kan du læse mere om emnerne og tilmelde dig alle seks udviklerseminarer.

Den teknologiske udvikling buldrer afsted hånd-i-hånd med den datadrevne omstilling. Det skaber ændringer i arbejdsopgaver- og arbejdsmetoder, hvilket fordrer ny viden, nye færdigheder og kompetencer inden for det merkantile erhvervsskoleområde.

De merkantile erhvervsskoleelever skal vigtigst af alt lære at se muligheder, og lære at sætte deres merkantile faglighed i spil på et foranderligt og mulighedsrigt arbejdsmarked. Ved at belyse vores valgte emner fra tre forskellige perspektiver – et undervisningsperspektiv, et virksomhedsperspektiv og et fremtidsperspektiv – håber vi på at skabe balance mellem undervisningen, de kompetencer som virksomhederne efterspørger nu og de kompetencer som virksomhederne, ifølge vores overbevisning, vil efterspørge i fremtiden.

I 2021 vil vi, Viden om data, sætte særlig fokus på i fællesskab at lære at aktivere alt den data, som vi skaber og omgiver os med. Vi skal lære, hvordan vi kan skabe værdi og vækst ved hjælp af data. Men vi skal også udvikle undervisningsmateriale, der kan skabe refleksion hos eleverne og gøre dem i stand til at forholde sig til deres omverden, og til at påtage sig et aktivt medansvar for de dataetiske udfordringer, de vil møde i deres arbejdsliv.

Herunder kan du bladre direkte i kataloget, eller du kan downloade det som PDF.

Download Emnekataloget som PDF

Den merkantile erhvervsskolesektor skal fortsat sætte bæredygtighed på skoleskemaet. Skolerne har en enestående evne til, ikke bare at lære eleverne om vigtigheden af bæredygtighed, men også at motivere eleverne til at skabe konkrete løsninger på komplekse udfordringer.

Eleverne er afgørende aktører i den grønne og bæredygtige omstilling – grønne jobs forudsætter nemlig grønne kompetencer, og de er at finde i de merkantile erhvervsskolers undervisningslokaler.

Derfor ønsker vi, i samarbejde med jer, at skabe synergi mellem fagspecifikke kompetencer og almene kompetencer. En synergi, der skal gøre eleverne klar til at deltage på en værdiskabende og ansvarsfuld måde på arbejdsmarkedet og i samfundet i øvrigt.

Herunder kan du læse mere og tilmelde dig det udviklerseminar, der inspirerer dig!

Vent ikke for længe med at tilmelde dig, da vi har begrænsede pladser.

Vi glæder os til at udvikler materialer sammen med dig.

Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterleder