VR & Kommunikation - En anderledes undervisning med brug af VR-Briller. Gruppevis skal eleverne detonere en bombe. Vi stiller et klassesæt á seks VR-briller samt bombemanualer til rådighed.

Formål

Formålet med dette forløb er at give eleverne redskaber til at blive mere bevidste om egen adfærd, egen retorik og egne kompetencer til at kommunikere både mundtligt og med brug af kropssprog ved hjælp af VR. Du får brug for et klassesæt á 6 sæt VR-briller, som kan udlånes af Viden om data, hvis den skoler, du arbejder på ikke stiller VR-briller til rådighed.

Eleverne arbejder i grupper og skal sammen desarmere en bombe vha. en bombe-desarmeringsmanual.

Læringsmål

Forløbet kan anvendes i mange sammenhænge, f.eks. i forbindelse med:

  • når nye elever skal mødes og skabe relationer
  • til konkret læring om kommunikationsteorier i praksis
  • til teambuilding
  • til personlig udvikling
  • til konflikthåndtering.

Beskrivelse

Vi har alle oplevet en samtale, hvor vi bagefter synes, den kunne være gået bedre. Det kan være svært at reflektere over egen adfærd, hvis ikke man har redskaberne til at bearbejde en dårlig kommunikationssituation.
Ubevidst kan du selv være kilden til den dårlige kommunikation, men hvordan retter man op på det, når man ikke ved, hvad det er man har gjort galt, og derved ikke kan gøre noget ved det?

I forløbet arbejder eleverne i grupper, og helt konkret går det ud på, at de sammen skal detonere en bombe. En elev har VR-Briller på, i mens gruppen skal guide klassekammeraten til at detonere bomben, inden den springer. En øvelser, der kræver god kommunikation og team work.

Målgruppe

Dette forløb kan bruges til alle målgrupper, afhængig af hvilke teorier og hvilket niveau teorierne bliver anvendt på, når man sammen med eleverne skal koble teori og praksis.
Anvendes som anderledes og praktisk øvelse i et fag, hvor kommunikation, konflikthåndtering, personlig udvikling, teams og samarbejde er i centrum.

Bemærk at Dette forløb kræver brug af VR-Briller. Vi stiller gerne et klassesæt á seks VR-Briller samt bombemanualer til rådighed, såfremt I booker i god tid.

Materialepakken, der er til download herunder, indeholder:

  • en beskrivelse af undervisningsforløbet
  • en oversigt over forløbets didaktiske overvejelser, herunder læringsmål, elevforudsætninger, forslag til kommunikationsteorier, der kan anvendes.

Selve bombemanualen findes her.

Mette Kronborg Laursen

Har du spørgsmål til forløbet?

Mette Kronborg Laursen
Videnscenterleder