Hvad er verdensmålene og hvorfor er de også vigtige for dig?

Tilbage i 2015 blev verdensmålene enstemmigt vedtaget af 193 af verdens ledere til FN’s generalforsamling. I verden findes der præcis 193 officielt anerkendte selvstændige lande, så der er enighed om målene i hele verden, og netop derfor er de også relevante for dig.

Der findes 17 verdensmål og 169 delmål, og de gælder i perioden 2015-2030. De handler i alt sin enkelthed om, at vi i fællesskab og individuelt skal ændre udviklingen af verden. For man kunne som udgangspunkt godt tænke, at verdensmålene udelukkende vedrører politikerne og beslutningstagerne, men sådan er det ikke nødvendigvis, ihvertfald ikke hvis du ønsker at have et job om nogle år.

“Du behøver ikke interessere dig for verdensmålene, du kan bare fortsætte med ‘business as usual’. Men hvis du gerne vil have, at din virksomhed overlever, skal du arbejde med verdensmålene. Det er nu, toget kører, og der er ingen vej udenom,” siger professor, ph.d., og centerleder for Sustainability Science Center ved Københavns Universitet Katherine Richardson. Det står altså klart, at verdensmålene er vigtige for dig at forstå og arbejde med, hvis du i fremtiden vil have et job. Det er klart, at der er stor forskel på hvor stor en indvirkning verdensmålene har på dig alt efter hvilken stilling og virksomhed du arbejder i. Men det vigtige er, at verdensmålene får din og dine kollegers opmærksomhed.

Vi har i 30 år talt om bæredygtig udvikling, og alle synes, det er en god idé. Men langt de fleste ser på udfordringen som om, at det er vigtigt, men det er bedst, hvis der er nogle andre, der tager sig af det, fordi ’jeg har vigtigere ting at tage mig til’. De betragter bæredygtig udvikling som ’nice to have’. Vores forskning viser, at bæredygtig udvikling er ’need to have’.
Katherine Richardson
Professor, ph.d., og centerleder for Sustainability Science Center ved Københavns Universitet
 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige job og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Minde ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskaber for handling

Dansk Erhverv har i 2019 lavet en analyse, hvor de kiggede på de danske virksomheders kendskab til verdensmålene. Analysen viste, at 79% af de større virksomheder kender verdensmålene, hvorimod det kun er 35% af de mindste virksomheder som kender dem. Det skyldes med stor sandsyndlighed, at det er nemt for de store virksomheder at afsætte ressourcer til arbejdet med verdensmålene modsat de mindre virksomheder. Men alle kan dog være med. Det handler ikke om at tage fat i alle 17 mål fra starten af. Det handler om at få skabt bevågenhed og dialog om målene, og det sker bedst ved at belyse de cases som findes. Cases som viser, at virksomheder har draget fordele af verdensmålene og fået dem indarbejdet i hverdagen til stor gavn for dem selv og verden.

Udfordringen er at få skabt dialogen, og derfor har vi brug for at være konkrete, i stedet for at tale om, at ’du skal understøtte verdensmålene’, eller du skal ’vælge dit verdensmål’. Den retorik gavner ikke udviklingen. Den skaber ganske vist en bevidsthed, men den skaber ikke den transformation, som vi har brug for. Derfor har vi brug for at tale om håndfaste cases, så virksomhederne får øjnene op for, at verdensmålene altså er udfordringer og dermed markedsmuligheder, som de kan adressere.
Bahare Haghshenas
Partner og leder af Deloitte SDG Services

Det er netop derfor, at vi i videncentret kigger nærmere på verdensmålene. Det gør vi på 2 måder, og du kan deltage i én af dem. Vi holder som det ene et udviklerseminar omkring “Data, etik og verdensmål” d. 23.-24. september, men her er der allerede fuldt hold, så du kan desværre ikke være med. Men derimod er der fortsat billetter til vores konference AHEAD19, som har fokus på fremtidens erhvervskompetencer i lyset af klimaforandringerne. Vi har også her et begrænset antal billetter, så skynd dig ind og tilmeld dig, som kan ske via nedenstående link.

Dansk Erhverv Magasinet 3, 2019 s. 12-14.