Tryk på enter for at søge eller ESC for at lukke

Viden om data har udgivet 3 nye undervisningsforløb den 2. maj 2019. Et forløb til emnet "Kunstig intelligens" og to forløb til emnet "Internet of Things (IoT)". Her kan du få et unikt indblik i forløbenes materiale og opbygning.

Om Viden om datas undervisningsforløb

Viden om datas undervisningsforløb indeholder differentieret undervisningsmateriale. Det betyder, at forløbene er sammensat af tekster, forskellige opgavetyper, multiple choice quizzer, grafik og videoer.

Alle forløb gør brug af eksperter fra erhvervslivet. Eksperterne deler ud af deres viden i videoer, podcasts og cases. På den måde får eleverne et indblik i, hvordan emnet bruges i praksis.

Forløbene er udviklet som mikroforløb. Det vil sige, at forløbet kan bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Forløbene er lavet på platformen Moodle. Det er muligt at downloade forløbene og selv tilpasse de enkelte forløb.

Viden om data har udgivet 3 nye undervisningsforløb:

1. Kunstig intelligens og kundeservice (Emne: Kunstig intelligens)
2. Giver teknologi bedre kundeservice? (Emne: Internet of Things, IoT)
3. Kundetracking i lokalområdet (Emne: Internet of Things, IoT)

 

Læs mere om det enkelte forløb nedenunder.

Kunstig intelligens og kundeservice

Kunstig intelligens – hvorfor nu det?

På fremtidens offentlige og private arbejdspladser vil kunstig intelligens formentlig i højere og højere grad blive benyttet. I dette forløb skal vi prøve at koble brugen af kunstig intelligens sammen med et mere traditionelt servicebegreb, så vi kan vurdere de muligheder, kunstig intelligens kan bidrage med i forhold til fremtidens serviceydelser.

For hvad kan den kunstige intelligens gøre for medarbejderne? Vil den forstyrre, hjælpe eller ligefrem erstatte medarbejderne? Og hvad med servicen, hvordan leverer du serviceydelser ved hjælp af kunstig intelligens? Hvordan bliver serviceniveauet? Dette vil du blive klogere på efter at have gennemgået dette undervisningsforløb.

Undervejs i forløbet kommer du bl.a. omkring følgende punkter:

 • Hvad er kunstig intelligens?
 • Kan brugen af kunstig intelligens bidrage til en anden form for serviceydelse?
 • Er borgere/kunder positive overfor at blive betjent af andre end mennesker?

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at indgå i den fortsatte udvikling af offentlige serviceydelser, og du bliver afslutningsvis i stand til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du bruge kunstig intelligens til kunde- og servicehåndtering i din virksomhed?“

Gå til forløbet her

Varighed

3,5 – 4 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, hvordan de kan bruge kunstig intelligens i deres kunde- og servicehåndtering.

Målgruppe

Målgruppen er elever på hovedforløbet, der arbejder indenfor offentlig og privat administration.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 3,5 – 4 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Forløbet arbejder med følgende kompetencemål:

 • Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver.
 • Eleven kan vurdere og anvende digitale løsninger i relevante arbejdsopgaver.
Eksperter
 • Emil Jepsen, manager hos EY
 • Christian Holm, Chefkonsulent, Københavns Kommune

 

Forfatter

Anne Østberg fra KNORD

Giver teknologi bedre kundeservice?

Detailhandlen er voldsomt under pres fra nethandlen, hvor flere og flere mennesker lægger deres køb. Det gælder både dagligvareindkøb, men især forbrugsvarer, som fx tøj, handles i høj grad på nettet. Det er svært for de fysiske butikker at konkurrere med netbutikker på prisen, fordi de fysiske butikker ofte har højere omkostninger til fx husleje. I en analyse, foretaget af FDIH (Foreningen for Dansk Internethandel) i 2018, svarer hver tredje forbruger, at de forventer at handle mere på nettet i 2019. I en anden analyse, også foretaget af FDIH fra 2018, viser det sig, at godt hver tredje netforbruger handler dagligvarer online, og det tal vil stige de næste par år.

Har du tidligere oplevet at blive serviceret af en form for teknologi? Har du eksempelvis din indkøbsliste på en app på telefonen? Eller har du gjort brug af prisscannere i butikken for at finde prisen på en vare?

Teknologi er blevet en stor del af vores hverdag, og det gælder også, når vi handler. Dette forløb omhandler kundeservice og teknologi i detailbranchen. Du vil her få kendskab til, hvordan ny teknologi kan hjælpe med at løse kundeserviceopgaver i butikker. Teknologien hjælper ikke alene kunderne og servicerer dem, den hjælper og aflaster også medarbejderne, så de kan fokusere på andre opgaver.

I forløbet vil du også stifte bekendskab med, hvordan butikker kan bruge de data, som bliver skabt af de teknologier, som yder kundeservice for kunden. Efter dette forløb vil du have opnået en viden om, hvordan ny teknologi kan skabe bedre oplevelser for kunder samt afhjælpe medarbejdere i forhold til opgaver omkring kundeservice i det daglige. Til sidst vil du også lære om hvilken slags kundeservice, der ikke kan løses af ny teknologi

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du forbedre kundeservice ved hjælp af teknologi?“

Gå til forløbet her

Varighed

3,5 – 4 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have en forståelse for, hvordan man ved hjælp af teknologi og data kan arbejde mere målrettet med kundeservice i detailhandlen. Dette vil være til glæde for såvel kunden som forretningen.

Målgruppe

Forløbet er udviklet særligt med tanke på elever på GF2, USF detail. Forløbet vil dog også kunne anvendes på hovedforløbets detailuddannelse, når der undervises i kundeservice og anvendelsen af teknologi.

Opbygning

Forløbet indeholder 3 cases fra forskellige forretninger. Her anvendes forskellige teknologier til at arbejde databaseret med kundeservice.  Forløbet er tiltænkt en varighed på 3,5 – 4 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case. Bemærk, at der i sektion 2 og 4 ligger podcasts af 30 – 40 minutters længde. Disse kan med fordel anvendes som lektie, inden undervisningen starter.

I den afsluttende opgave skal eleverne arbejde med en selvvalgt virksomhed. Har eleven allerede en praktikvirksomhed, er det en fordel at arbejde med udgangspunkt i denne.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Forløbet arbejder med følgende kompetencer på USF detail:

 • For så vidt angår butiksøkonomi anvende principper om godt købmandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse.
 • For så vidt angår salg demonstrere bevidsthed om salgsprocessen og egen medvirken heri og om betydningen af kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen.
Eksperter
 • Mikkel Leth Olsen, Force Technology
 • Peter Andersen, Alexandra Instituttet
 • Peter Lemcke, Teknologisk Institut

 

Forfatter

Rune Munk, Tradium

Kundetracking i lokalområdet

Tænker du nogensinde på, at du går rundt med en sladrehank i lommen?

Din telefon kommunikerer hele tiden med omgivelserne og fortæller om din adfærd til dem, der ved, hvad de skal “lytte” efter. Den information kan forretningerne bruge til at lære om dine bevægelser og tilpasse sig disse eller forsøge at ændre dine bevægelser, til fordel for forretningen. Du har måske konkrete eksempler, hvor du har oplevet, det er sket, eller også er det sket, uden at du har oplevet det.

I dette forløb skal du kigge på, hvilke informationer du kan få adgang til omkring kundernes bevægelser i din forretnings lokalområde. Du bliver også præsenteret for ideer til, hvad disse informationer kan bruges til, så du kan få flyttet flere kunder ind i din forretning.

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan data om lokale kundebevægelser give flere kunder i din forretning?“

Gå til forløbet her

Varighed

4,5 – 5 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for:

 • Hvordan kundernes bevægelser kan trackes?
 • Hvilke virksomheder i nærområdet man med fordel kan samarbejde med for at få kunder i forretningen?
 • Hvad der er vigtigt for, at samarbejdet giver kunder i din forretning?
Målgruppe

Forløbet henvender sig til elever på hovedforløbets detailuddannelser, som har en grundlæggende forståelse af forretningens koncept.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 4,5 – 5 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case.

OBS! Vær opmærksom på, at i øvelserne i afsnittet om nudging og afsnittet med den afsluttende case, er der lagt op til, at eleverne bevæger sig væk fra skolen for at løse opgaverne. Man kan selvfølgelig vælge at løse opgaven på skolen, hvis det passer bedre i planlægningen.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Forløbet arbejder med kompetencemål fra bekendtgørelsen om detailhandelsuddannelser §5 stk 24.

 • Eleven kan udføre opgaver i relation til virksomhedens koncept, værdikæde og digitale forretningsforståelse.
Eksperter
 • Peter Andersen, Alexandra Instituttet

 

Forfatter

Jakob Rask Sørensen fra Tradium