Tryk på enter for at søge eller ESC for at lukke

Viden om data har udgivet 2 nye undervisningsforløb den 18. marts 2019. Et forløb til emnet "Kunstig intelligens" og et forløb til emnet "Internet of Things (IoT)". Her kan du få et unikt indblik i forløbenes materiale og opbygning.

Om Viden om datas undervisningsforløb

Viden om datas undervisningsforløb indeholder differentieret undervisningsmateriale. Det betyder, at forløbene er sammensat af tekster, forskellige opgavetyper, multiple choice quizzer, grafik og videoer.

Alle forløb gør brug af eksperter fra erhvervslivet. Eksperterne deler ud af deres viden i videoer, podcasts og cases. På den måde får eleverne et indblik i, hvordan emnet bruges i praksis.

Forløbene er udviklet som mikroforløb. Det vil sige, at forløbet kan bruges som et supplement til den øvrige undervisning. Forløbene er lavet på platformen Moodle. Det er muligt at downloade forløbene og selv tilpasse de enkelte forløb.

Viden om data har udgivet 2 nye undervisningsforløb:

1. RPA og medarbejdertrivsel (Emne: Kunstig intelligens)
2. Databaseret butiksindretning (Emne: Internet of Things, IoT)

Læs mere om det enkelte forløb nedenunder.

1. RPA og medarbejdertrivsel

Kunstig intelligens og specielt RPA (Robotic Process Automation) bliver mere og mere en del af virksomhedernes arbejdsprocesser, hvilket kan betyde store faglige og personlige omstillinger for de ansatte. Vi ser, at medarbejdere skal forholde sig til, at deres dagligdag på arbejdspladsen forandrer sig i takt med indførelse af RPA, og at dette stiller nye krav til kompetencer og kvalifikationer.

Formålet er, at du skal opnå en generel forståelse af, hvad RPA er, og hvordan en større viden kan være med til at øge medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen. Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvilken indflydelse har RPA på medarbejdernes trivsel og motivation?“

Gå til forløbet “RPA og medarbejdertrivsel”

Varighed

4-5 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, hvad trivsel og motivation er, og hvordan RPA kan påvirke individets trivsel i organisationen.

Målgruppe

Målgruppen er elever på grundforløbets organisation C eller valgfag psykologi C.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 4-5 timer, hvor størstedelen bruges på den afsluttende case.

I den afsluttende case skal eleverne anvende teorien og materialet praktisk.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver. Aktiviteterne er udviklet, så de dækker forskellige taksonomiske niveauer.

Faglige mål

Eleven skal efter forløbet:

•Kunne diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer.
•Anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations processer.

Eksperter i forløbet

Christian Holm, Chefkonsulent, Københavns Kommune

Forfatter

Renata Brogaard-Block fra Knord

Figuren er en del af undervisningsforløbet. Figuren er i forløbet interaktiv, hvilket betyder, at eleven kan klikke på billedet og lære mere.

2. Databaseret butiksindretning

Indretning af butikker har gennem tiden været præget af tradition, mavefornemmelse og “sådan plejer vi at gøre…..”.

Der er dog kommet ny teknologi på markedet, som giver os mulighed for at indsamle data om kundernes bevægelsesmønstre i butikkerne og dermed træffe beslutninger på baggrund af konkret viden i stedet for mavefornemmelse.

Data kan fx være med til at give os svar på, om det stadig er gældende, at mælken skal stå nede i fjerneste venstre hjørne af butikken, eller om det evt. er bedre, at den får en anden placering for at få kunderne rundt i butikken.

I dette undervisningsforløb ser vi nærmere på den forholdsvis prisbillige beacon teknologi, der kan afdække kunders bevægelsesmønstre i butikken. Teknologien kan være med til at svare på, hvor kunderne går hen og hvor længe de opholder sig der.

Undervisningsforløbet skal klæde dig på til at kunne løse udfordringen:

„Hvordan kan du optimere butikslayoutet i din virksomhed?“

Gå til forløbet “Databaseret butiksindretning”

Varighed

3,5-4 timer

Formål

Efter endt forløb skal eleverne have forståelse for, at varernes placering i butikken er af stor betydning for afsætningen. Elever introduceres til den nye teknologi og dens anvendelsesmuligheder.

Målgruppe

Målgruppen er elever på hovedforløbets detaillinje samt USF detail.

Opbygning

Forløbet er tiltænkt en varighed på 3,5 – 4 timer – heraf bruges størstedelen på den afsluttende case, hvor man som elev skal afdække problemområder i en konkret butik, som man kan gå på opdagelse i via 3D videomateriale.

Forløbet er udviklet med fokus på en høj grad af anvendelsesorientering og varierede arbejdsformer, så eleven bliver aktiv gennem hele læringsprocessen. Der er indbygget en faglig progression i såvel materiale som opgaver.

Målpinde

Eleven skal efter forløbet:

•kunne anvende metoder til vareplacering i forhold til butikkens koncept og størrelse.
•kunne beherske styring af vareplacering i forhold til butikskategori og -koncept.
•kunne beherske sammenhængen mellem vareplacering, varepræsentation og koncept.
•kende til principper om indretning af lokalet med inventar og visuel merchandising.

Eksperter i forløbet

Mikkel Leth Olsen, senior software innovation konsulent fra DELTA
Peter Andersen, senior software innovation konsulent fra Alexandra Instituttet
Peter Lemcke, seniorprojektleder ved Teknologisk Institut

Forfatter

Bertel Kjærulff og Thomas Bach fra Aarhus Business College og Bo Størup fra Viden Djurs

360 graders video fra MENY Kalundborg er en del af forløbet Databaseret butiksindretning. Prøv videoen her.